FI EN

Flaggskeppsfinansiering

Målet med Finlands Akademis flaggskeppsprogram är att föra samman högklassig kompetens från olika områden i internationellt konkurrenskraftiga forskningskluster. Med deras hjälp ska den finländska forskningens kvalitet ytterligare höjas och dess genomslag förbättras.

Klustren, dvs. flaggskeppen, kombinerar högklassig forskning, genomslag som stöder ekonomisk tillväxt och samhället, tätt samarbete med näringslivet och samhället, anpassningsförmåga och starkt engagemang av värdorganisationer. Flaggskeppen är högklassiga centrum som arbetar flexibelt och med stort genomslag genom flera olika samtidiga projekt och aktiviteter. Under sin finansieringsperiod utvecklas flaggskeppen kraftigt så att de samtidigt anpassar sin egen verksamhet genom systematisk förnyelse och utvidgning.

Flaggskeppsfinansiering kan sökas av universitet och statliga forskningsinstitut eller ett konsortium mellan dessa aktörer. Flaggskeppen väljs på basis av hög vetenskaplig kvalitet och stort genomslag och de beviljas finansiering för åtta år.

Värdorganisationerna till flaggskeppen ska vara beredda att med en betydande och ökande satsning själva bidra till bygget av flaggskeppsklustret och stödja dess verksamhet under finansieringsperioden. Ett flaggskepps förväntas dessutom ha både nationell och internationell finansiering samt få annat stöd från exempelvis företag, den offentliga sektorn eller medborgarorganisationer. Flaggskeppkandidatens samtliga resurser och planerna på hur resurserna utvecklas ska noggrant beskrivas i ansökans forsknings- och genomslagsplan, eftersom de tas i beaktande vid bedömningen.

Senast ändrad 23.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »