FI EN

Finansiering för forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser, stöder organiserat forskningsarbete, forskarutbildning och universitetsundervisning samt upprätthåller och utvecklar forsknings- och innovationskapaciteten.

Forskningsinfrastrukturer är de apparater, informationsnätverk, databaser, mångvetenskapliga forskningscenter, forskningsstationer, samlingar, bibliotek samt tjänster som dessa använder, vilka är väsentliga ur forskningssynpunkt. Stora vetenskapliga forskningsinfrastrukturer är ofta internationella och används gemensamt. De erbjuder samarbetsmöjligheter för finländska och utländska forskare.

Läs mer om finansieringen av forskningsinfrastruktur.

Senast ändrad 23.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »