FI EN

Akademiprojektbidrag

Akademiprojektsbidrag är finansiering för att anställa en forskningsgrupp.

Målet med akademiprojekten är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna.

Finansieringen är i första hand avsedd för grupper som består av disputerade forskare. Vi uppmuntrar forskare till sådan internationell mobilitet som stöder forskningen, t.ex. så att de projektanställda arbetar utomlands under en viss tid. Till projekten kan också anställas sådana utländska forskare som redan arbetar eller ska arbeta i Finland.

Den forskare som leder ett akademiprojekt (forskningsprojektets ansvariga ledare) ska ha professors- eller docentkompetens.

Finansieringen beviljas vanligen för fyra år och den börjar vanligen i början av september.

Mer information fås av de kontaktpersoner som nämns i utlysningskungörelsen eller via frågelådan Fråga och tyck till.

Senast ändrad 23.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »