FI EN

Akademiprojekt

Ett akademiprogram är ett forskningsprogram som finansieras av Finlands Akademi. Det är en tematisk, målinriktad och samordnad sammanslutning av flera forskningsprojekt som syftar till att främja vetenskaplig förnyelse och producera forskningskunskap av högsta kvalitet inom ett visst tema. Ett akademiprogram ska vara vetenskapligt effektfull.

Programmens teman är forskningsstyrda och de definieras utifrån vetenskapens allmänna utveckling med beaktande av framtida forskningsbehov. Akademiprogrammen stöder mångvetenskaplig och interdisciplinär forskning, bildar nätverk mellan forskare och erbjuder en plattform för långsiktigt och internationellt forskningssamarbete.

Läs mer om bidragsformen akademiprogram.

Senast ändrad 23.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »