FI EN

Anställning som forskardoktor

Finlands Akademis finansiering för forskardoktorer ska hjälpa de mest lovande unga forskarna som nyligen doktorerat att kvalificera sig för krävande forskar- och sakkunniguppgifter.

Forskardoktorer har goda nationella och internationella nätverk. Vid bedömningen av ansökningarna beaktas särskilt forskningsplanens internationella aspekter. Forskardoktorer uppmuntras till internationell mobilitet och internationellt samarbete.

Vi rekommenderar att forskardoktorerna också handleder lärdomsprov på eget område och undervisar i anslutning till forskningen, utan någon särskild ersättning. Handledningen och undervisningen utgör fem procent av den årliga arbetstiden. Undervisningen eller andra uppgifter utan direkt anknytning till forskarens egen forskning ska dock inte utgöra mer än 10 procent av den årliga arbetstiden.

Bidraget kan sökas av en forskare som vid ansökningstidens utgång har högst fyra års erfarenhet efter avlagd doktorsexamen, eller högst åtta års erfarenhet om hen har avlagt specialläkarutbildning samtidigt med doktorsexamen. Vi förutsätter att den sökande har bytt forskningsmiljö eller att hen har mobilitetserfarenhet efter att doktorsexamen har avlagts.

Mer information fås av de kontaktpersoner som nämns i utlysningskungörelsen eller via frågelådan Fråga och tyck till.

Senast ändrad 23.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »