FI EN

Anställning som akademiprofessor

Den som söker anställning som akademiprofessor söker egentligen finansiering för sin egen lön för fem år. Finansieringen är avsedd för forskare i internationell toppklass för att de ska kunna idka vetenskaplig forskning på heltid.

Akademiprofessorer förväntas bidra till att kraftigt utveckla sitt eget vetenskapsområde och bygga upp en kreativ forskningsmiljö. Till arbetsuppgifterna hör dessutom handledning av lärdomsprov på eget område och undervisning i anslutning till forskningen, utan någon särskild ersättning. Handledningen och undervisningen utgör fem procent av den årliga arbetstiden.

Det finns två särskilda professurer: en Minna Canth-akademiprofessur och en Martti Ahtisaari-akademiprofessur. De utlyses vart femte år. Antalet akademiprofessorer varierar beroende på finansieringsperioderna. Årligen byts ut ungefär åtta akademiprofessorer.

Anställningarna som akademiprofessor tillsätts för högst fem år åt gången. En ny period som akademiprofessor kan beviljas på basis av speciellt framgångsrik verksamhet och en konkurrenskraftig forskningsplan.

Mer information fås av de kontaktpersoner som nämns i utlysningskungörelsen eller via frågelådan Fråga och tyck till.

Senast ändrad 23.2.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »