FI EN

Stärkande av universitetens profilering med konkurrensutsatt finansiering

26.10.2016
16.11.2016
50 miljoner euro
1.4.2017–31.8.2021
Under behandling

Målet med detta finansieringsinstrument är att stödja och påskynda de finländska universitetens strategiska profilering för att bidra till stärkandet av forskningens kvalitet. Finansieringen beviljas för sådana profileringsåtgärder som stärker universitetets strategiska forskningsområden och nya initiativ. Finansieringen kan beviljas inom samtliga vetenskapliga discipliner.

Finansieringen söks av ett universitet med en enskild ansökan. Finansieringen beviljas för en viss tid och för att stödja utvecklingsarbete. Den ska användas för att täcka de kostnader som uppkommer i övergångsfasen och på grund av förändringar.

Tidtabell för Profi 3-utlysningen i november 2016

  • ansökningstiden börjar den 26 oktober och slutar den 16 november kl. 16.15
  • panelmöte, intervjuer med universitetens ledning: 14–16.2.2017
  • besluten fattas: maj–juni 2017

  • Utlysningstext (pdf)
  • Tabellmallar (xls)
  • Bedömningsblankett (pdf)
Senast ändrad 7.10.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »