FI EN

RSF:s matchande bidrag för Horisont 2020

Fortlöpande
31.12.2017
Öppen

Rådet för strategisk forskning (RSF) vid Finlands Akademi beviljar matchande bidrag på nationell nivå till sådana forskningsprojekt som har fått finansiering inom ramen för prioriteringen Samhällsutmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation.

RSF:s matchande bidrag kan sökas för sådana projekt som fått finansiering år 2015 eller därefter. Målet med bidraget är att uppmuntra forskningsorganisationer att delta i beredningen av projekt till kommande EU-utlysningar.

Senast ändrad 15.11.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »