FI EN

Progressrapport


Om den sökande fungerar som ansvarig ledare för ett projekt som inte har lämnat in en slutrapport ska till ansökan bifogas en progressrapport. Progressrapporten ska beredas enligt följande struktur:

Rubrik: Progressrapport/-rapporter på den ansvariga ledarens projekt

Sökandes namn, nya ansökans nummer

Progressrapport

Om det finns flera rapporter, sätts varje projekt skilt i samma bilaga

  • projektets nyckeluppgifter: beslutsnummer, projektets namn, finansieringsinstrument, beviljad finansiering, finansieringsperiod
  • publikationsuppgifter hittills: antal publikationer, antal publikationer i utländska publikationer med referee-praxis samt bibliografiska uppgifter för de viktigaste publikationerna
  • sammansättningen av den forskargrupp som finansieras inom projektet: antal forskare samt namn på heltidsanställda forskare
  • kort beskrivning av hur projektet fortskridit (max. 2 500 tecken)
  • kort beskrivning av hur den finansiering som söks anknyter till projektet i fråga

Progressrapporten ska skrivas på samma språk som själva ansökan. Rapporten/rapporterna bifogas ansökan (som ett dokument) i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_report.

Senast ändrad 26.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »