FI EN

Planskiss i ansökningar om bidrag för anställning som akademiprofessor


Planskissen i ansökningar om bidrag för anställning som akademiprofessor får vara högst sex sidor lång. Planskissen ska göras enligt följande struktur:

 • den sökandes namn
 • forskningsprojektets titel
 • forskningsplats
 • forskningens bakgrund och mål
 • projektets viktigaste forskningsmetoder
 • beskrivning över forskargruppen
 • förväntade resultat, vetenskapligt genomslag och genomslag i det omgivande samhället
 • nationellt och internationellt samarbete
 • forskningens tidtabell.

Planskissen bifogas ansökan i Akademins e-tjänst i pdf-format. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_intent.

Uppdaterad 16.2.2017

Senast ändrad 21.2.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »