FI EN

Planskiss i ansökan om finansiering inom akademiprogram


Planskissen i ansökningar som gäller akademiprogram är högst fyra sidor lång (högst sex sidor för konsortier). Planskissen ska göras enligt följande struktur:

 • den sökandes namn
 • forskningsprojektets titel
 • forskningsplats
 • motiveringar för hur forskningsprojektet anknyter till akademiprogrammet och dess mål
 • forskningens bakgrund och mål
 • beskrivning över forskargruppen
 • projektets viktigaste forskningsmetoder
 • förväntade resultat samt vetenskapligt och samhälleligt genomslag
 • nationellt och internationellt samarbete
 • forskningens tidtabell.

Planskissen bifogas till ansökan i Akademins e-tjänst. Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_intent.

Uppdaterat enligt septemberutlysningen 2017.

Senast ändrad 17.8.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »