FI EN

Inbjudan av utländsk organisation


Det finns inte någon standardstruktur för en inbjudan av en utländsk organisation. Av inbjudan skall åtminstone framgå följande uppgifter: namn på den person som inbjuder, personens ställning i organisationen, den person som inbjuds, planerade datum för besöket och besökets syfte samt lön, stipendium eller arvode som den mottagande organisationen eventuellt betalar.

Orsakerna till att forskningen ska utföras just vid ifrågavarande organisation ska motiveras i den sökandes egen forskningsplan.

En inbjudan av en utländsk organisation är ett offentligt dokument. Du ska inte uppge sekretessbelagda uppgifter i den.

Inbjudan bifogas ansökan som en pdf-fil. Om du har flera inbjudningar kan du skanna dem till en enda pdf-fil och tillägga ett sammandrag av dem på filens första sida. Rekommendationsbrev får inte bifogas med ansökan.

Namnge filen enligt följande mall: dittefternamn_invitation.

Godkänd 29.6.2017

Senast ändrad 17.8.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »