FI EN

Bilagor till preliminär ansökan till akademiprogram


Bilagorna nedan ska bifogas när ansökan gäller det första steget i utlysningar som genomförs i två steg (t.ex. akademiprogram). E-tjänsten godkänner endast bilagor i pdf-format.

Bifoga endast de bilagor som vi begär och gör dem enligt Akademins anvisningar (se Bilagor till ansökan på webben). Sidor utöver tillåtet antal beaktas inte. Skriv pdf-bilagorna på engelska och bifoga dem till ansökan under rubriken Bilagor i e-tjänsten. Ett undantag är meritförteckningen, som bifogas via rubriken Personuppgifter/cv.

1. Preliminär ansökan av en ansvarig ledare för ett enskilt projekt inom ett akademiprogram (gäller inte konsortieansökningar)

  • planskiss, högst fyra sidor
  • meritförteckning för den ansvariga ledaren (vi rekommenderar högst fyra sidor), efter Forskningsetiska delegationens modell
  • publikationsförteckning för den ansvariga ledaren; de tio viktigaste publikationerna med avseende på forskningsplanen ska markeras tydligt

2. Preliminär ansökan av en ansvarig ledare för ett konsortium inom ett akademiprogram

Samtliga konsortieparter (konsortieledaren och delprojektens ledare) gör en egen ansökan där de söker finansiering endast för sin egen forskningsgrupp. I Akademins e-tjänst förs konsortieansökans delar samman till ett konsortium, som skapas av konsortieledaren.

Konsortiet har en gemensam bilaga som bifogas endast konsortieledarens ansökan:

  • konsortiets gemensamma planskiss, högst sex sidor

Följande obligatoriska bilagor bifogas både konsortieledarens ansökan och varje delprojekts ansökan:

  • meritförteckning för den sökande (vi rekommenderar högst fyra sidor), efter Forskningsetiska delegationens modell
  • publikationsförteckning för den sökande; de tio viktigaste publikationerna (av varje ledare) med avseende på konsortiet ska markeras tydligt

Läs mer på webben på sidan Anvisningar för konsortieansökan.

Senast ändrad 16.8.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »