FI EN

Totalkostnadsmodellen


Finlands Akademi, universiteten och de statliga forskningsinstituten övergick år 2009 till att använda sig av den s.k. totalkostnadsmodellen. Modellen gäller nästan all finansiering från Akademin, och den påverkar också hur man ansöker om och använder finansiering, hur finansieringsbesluten fattas, hur finansieringen används och hur rapporteringen sköts.

Hur totalkostnadsmodellen tillämpas i ansökningsskedet:

  1. Innan ansökan lämnas in ska den sökande komma överens med forskningsplatsen om hur forskningsplatsen konkret ska stödja den sökandes projekt. På ansökningsblanketten ska den sökande uppge en uppskattning av projektets totalkostnader samt en finansieringsplan för projektet. Den elektroniska ansökan ska göras upp så att Akademins finansieringsandel uppgår till högst 70 procent av projektets totalkostnader (fr.o.m. septemberutlysningen 2012).

  2. Den sökande ska i sin ansökan uppge de procenttal för lönebikostnader och omkostnadsandelen och den koefficient för effektiv arbetstid som den sökandes egen organisation tillämpar vid den tidpunkt då ansökan lämnas in. Beräkningar enligt totalkostnadsmodellen grundar sig på användningen av dessa koefficienter. Den sökande ska kontrollera dessa uppgifter från administrationen i sin egen organisation. Organisationen uppger den koefficient för effektiv arbetstid som ska tillämpas i ansökningar till Akademin, uträknad på basis av den genomsnittliga effektiva arbetstiden.

  3. Den representant för forskningsplatsen som ger forskningsplatsens förbindelse ska granska att ovan nämnda uppgifter i ansökan godkänns av organisationen. Forskningsplatsen förbinder sig till dem i och med att den ger förbindelsen i elektronisk form.

Totalkostnadsmodellen: principer och definitioner

Senast ändrad 26.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »