FI EN

Offentlig projektbeskrivning


När din ansökan fått bifall publicerar vi en offentlig beskrivning av projektet på webben. Beskrivningen är den som du har uppgett i e-tjänsten. Finsk- eller svenskspråkiga sökande skriver beskrivningen på finska eller svenska. Alla sökande ska även skriva en projektbeskrivning på engelska.

Den offentliga projektbeskrivningen är ett sätt för Akademin och forskare att sprida information om den forskning som finansieras. Därför är det viktigt att forskningen beskrivs på ett så klart och lättfattligt sätt som möjligt.

Projektbeskrivningen får inte vara längre än 1 000 tecken.

Den ska innehålla följande information:

 • forskningsprojektets ämne och motivering
 • det material som forskningen utnyttjar och forskningsmetoderna (intervjuer, statistiskt material, arkivmaterial, eller liknande)
 • forskningsplatsen
 • forskningens betydelse för samhället och vetenskapen samt dess mål
 • andra intressanta aspekter
 • om relevant, en länk till forskarens hemsida, om den innehåller mer information
 • om relevant, en hänvisning till tidigare publikationer som är lättillgängliga på allmänna bibliotek eller på internet.

Vi redigerar inte projektbeskrivningen, utan det är du själv som bär ansvaret för dess innehåll, språkriktighet och stil.

Senast ändrad 26.6.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »