FI EN

Kina och Taiwan: mobilitetsfinansiering


Mobilitetsstipendier för forskning vid universitet och forskningsinstitut i Kina och Taiwan kan sökas varje år i september. Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med tre kinesiska forskningsfinansiärer och en taiwanesisk forskningsfinansiär: NSFC (National Natural Science Foundation of China), CAS (Chinese Academy of Sciences), CASS (Chinese Academy of Social Sciences) och NSC (National Science Council).

Från Finland till Kina och Taiwan

 • NSFC-stipendier beviljas för forskning inom biovetenskap, naturvetenskap och teknik vid universitet och forskningsinstitut i Kina. Den sökande ska försäkra sig om att den kinesiska inbjudande parten har forskningsfinansiering från NSFC (NSFC basic research grant). Den kinesiska inbjudande parten ska söka finansiering för värdskap hos NSFC för att täcka den sökandes kostnader för logi och stipendium. Akademin täcker forskarens resa från hemorten i Finland till besöksmålet i Kina tur och retur. NSFC täcker kostnaderna för logi och vistelse i Kina.
 • CAS-stipendier beviljas för forskning inom naturvetenskap och teknik vid forskningsinstitut som sorterar under CAS. Den sökande ska försäkra sig om att den kinesiska inbjudande parten hör till ett forskningsinstitut under CAS och har forskningsfinansiering från CAS. Den kinesiska inbjudande parten ska söka finansiering för värdskap hos CAS för att täcka den sökandes kostnader för logi och stipendium i Kina. Akademin täcker forskarens resa från hemorten i Finland till besöksmålet i Kina tur och retur. CAS täcker kostnaderna för logi och vistelse i Kina.
 • CASS-stipendier beviljas för forskning inom humaniora, kultur, rättsvetenskap, ekonomi och samhällsvetenskap vid kinesiska samhällsvetenskapliga institutioner (CASS) och universitet i Kina. Den kinesiska inbjudande parten ska höra till ett forskningsinstitut som sorterar under CASS. Akademin täcker forskarens resa från hemorten i Finland till besöksmålet i Kina tur och retur. CASS står för logi (kostnader och arrangemang) och vistelsen i Kina.
 • Taiwan-stipendier beviljas för forskning vid forskningsinstitut och universitet i Taiwan. I första hand stöds forskning inom följande områden: low temperature physics, functional brain imaging, communication engineering, naval architecture, biochemistry, biomedical science, biopharmaceutical science, epidemiology, intellectual property right och genome biotechnology ethics. Akademin täcker forskarens resa från hemorten i Finland till besöksmålet i Taiwan tur och retur samt ett stipendium. Läs mer i anvisningarna om Beräkning av stipendier för mobilitet från Finland.
 • Besökets minimilängd är en vecka.
 • Finansieringen kan sökas av en forskare med minst högre akademisk examen. Disputerade forskare ges företräde.
 • Stipendiet är ett personligt stipendium.
 • Forskaren ska själv ordna sjukförsäkring för stipendietiden.
 • Ansökan görs i Akademins e-tjänst.

Bilagor till ansökan

Deltagande i gemensamma seminarier i Kina

Med finansieringen vill Akademin stödja finländska forskares samarbetsmöjligheter med kinesiska forskare.

Finländska forskare kan ansöka om ett personligt stipendium för att delta i ett finsk-kinesiskt seminarium i Kina.

Stipendiet täcker rese- och vistelsekostnader, men inte eventuella deltagaravgifter. Den sökande ska i e-tjänsten välja utlysningen Mobilitet från Finland och klart markera under Forskningsprojektets titel att det är fråga om ett finsk-kinesiskt seminarium.

Bilagor till ansökan

 • uppdaterad meritförteckning/cv (bifogas under Personuppgifter/cv i e-tjänsten)
 • publikationsförteckning
 • forskningsplan, med en kort beskrivning av forskningen, preliminärt seminarieprogram samt en utredning över hur seminariet anknyter till forskningen; därtill ska den sökandes roll uppges (t.ex. inbjuden talare, annan medverkande roll, deltagare)

Anordnande av gemensamt seminarium i Finland

En ledare för en finländsk forskargrupp kan ansöka om bidrag för att täcka rimliga kostnader för anordnande av finsk-kinesiska seminarier i Finland.

Den sökande ska i e-tjänsten välja utlysningen Mobilitet till Finland och klart markera under Forskningsprojektets titel att det är fråga om ett finsk-kinesiskt seminarium.

Bilagor till ansökan

 • uppdaterad meritförteckning/cv (bifogas under Personuppgifter/cv i e-tjänsten)
 • publikationsförteckning
 • forskningsplan, med en kort beskrivning av forskningen, preliminärt seminarieprogram samt en utredning över hur seminariet anknyter till forskningen; specificera också en budget (t.ex. hyror, kaffeservering, tryckning och postning)
 • forskningsplatsens förbindelse

Från Kina och Taiwan till Finland

 • Kinesiska forskare kan söka finansiering hos kinesiska finansiärer för forskningsbesök till Finland. De kinesiska finansiärerna förmedlar ansökningarna till Akademin. De sökande ska ha en inbjudan från en finländsk forskare. Akademin delfinansierar besökets kostnader (logi och vistelse) i Finland.
 • Taiwan-bidragen är avsedda för att inbjuda taiwanesiska forskare till Finland för att forska. I första hand stöds forskning inom följande områden: low temperature physics, functional brain imaging, communication engineering, naval architecture, biochemistry, biomedical science, biopharmaceutical science, epidemiology, intellectual property right och genome biotechnology ethics. Finlands Akademi betalar resan från Taiwan till Finland tur och retur, resekostnader i Finland som hänför sig till det vetenskapliga programmet och ett stipendium.
 • Den inbjudna forskaren ska ha avlagt högre akademisk examen.
 • Besökets maximilängd är ett år.
 • I ansökan ska ingå forskningsplatsens förbindelse.
 • Beräkning av stipendier till utländska forskare som arbetar i Finland
 • Ansökan görs i Akademins e-tjänst.

Bilagor till ansökan

Kontaktpersoner

Mobilitet till Finland

koordinator
Kristiina Helansuo
tfn 0295 335 022

Mobilitet från Finland

vetenskapsrådgivare
Ulla Ellmén
tfn 0295 335 011

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 8.6.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »