FI EN

Forskarmobilitet och -seminarier som bygger på bilaterala avtal


Finlands Akademis finansiering för forskarmobilitet kan sökas varje år i september. Mer information finns i utlysningstexten, som publiceras på sidan Ansök nu.

Finansiering för mobilitet från Finland

Finansiering för att inbjuda forskare till Finland

 • Forskaren ska komma från Indien, Taiwan eller Ryssland.
 • Vid finansieringen beaktar Akademin den inbjudna forskarens betydelse för värdens eller värdinstitutionens forskning.
 • Finansieringen anses mottagen då forskaren lyfter de beviljade medlen.
 • Finansieringen utbetalas via universitetet.
 • Särskilda anvisningar om inbjudningsbidrag
 • Beräkning av inbjudningsbidrag

Finansiering för gemensamma seminarier

Då Akademin beslutar om mobilitetsfinansiering beaktas följande:

 • Hur motiverar de sökande varför och för vilka ändamål de söker finansiering?
 • Hur beskrivs forskningssamarbetets kvalitet, omfattning och nödvändighet?
 • Är det fråga om ett för den sökande nytt forskningsinitiativ eller ett nytt samarbetsinitiativ?
 • Hur går ansökans tema ihop med följande teman?

Kontaktpersoner

 • Kristiina Helansuo, koordinator (Japan, Kina inkl. Taiwan, Ryssland), tfn 0295 335 022
 • Ulla Ellmén, vetenskapsrådgivare (Indien, Tyskland), tfn 0295 335 011

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 20.4.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »