FI EN

Beräkning av stipendier till utländska forskare som arbetar i Finland


Denna tabell används både för ansökan om finansiering av forskningskostnader i forskningsprojekt och av forskare samt för bidragsformen Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal (mobilitet till Finland).

Kortvariga besök:

Stipendium inklusive ersättning för logi: 80–185 euro/dygn (innehåller ett personligt stipendium på 39 euro och högst 147 euro ersättning för logi)

 

Besök som varar längre än en månad, inkl. ersättning för logi:

 • Magister eller motsvarande nivå 1 600–1 800 euro/mån.
 • Doktor eller motsvarande nivå 1 800–2 500 euro/mån.
 • Professor 2 500–4 100 euro/mån.


Särskilt högklassiga gästprofessorer kan beviljas högre stipendium än det som uppges här.

Anvisningar för finansieringen inom forskningsprojekt:

 • Stipendier kan betalas till icke-EU-baserade forskares forskningsbesök till Finland under högst ett års tid. Stipendier betalas inte till EU-medborgare som arbetar i Finland. De ska stå i ett anställningsförhållande till forskningsplatsen under den tid de arbetar i Finland.
 • Stipendierna söks i Akademins e-tjänst under Övriga kostnader. Resekostnaderna anges skilt under Resekostnader.

Anvisningar för finansieringen för mobilitet till Finland:

 • Stipendier kan betalas till icke-EU-baserade forskares forskningsbesök till Finland under högst ett års tid.
 • Resekostnaderna anges skilt under Resekostnader.

Stipendiatens skyldighet att ordna sitt eget pensions-, olycksfalls- och livförsäkringsskydd har tagits i beaktande i stipendiebeloppet. Läs mer om skyddet på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats.

Vi rekommenderar att forskningsplatsen och stipendiaten kontaktar skatteförvaltningen för att ta reda på vilka skattepåföljder stipendiet kan ge upphov till.

Uppdaterat enligt septemberutlysningen 2017.

Senast ändrad 14.7.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »