FI EN

Beräkning av stipendier till utländska forskare som arbetar i Finland


Denna tabell används både för ansökan om finansiering av forskningskostnader i forskningsprojekt och av forskare samt för bidragsformen 
Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal (Mobilitet till Finland).

Kortvariga besök

Stipendium inklusive ersättning för logi: 80–185 euro/dygn (innehåller ett personligt stipendium på 39 euro och högst 147 euro ersättning för logi)

 

Besök som varar längre än en månad, inkl. ersättning för logi

Magister eller motsvarande nivå                                                   1 600–1 800 euro/mån

Doktor eller motsvarande nivå                                                      1 800–2 500 euro/mån

Professor                                                                                                 2 500–4 100 euro/mån


En särskilt högklassig gästprofessor kan också beviljas högre stipendium än det som uppges här.

Anvisningar för finansieringen inom forskningsprojekt:

  • Stipendier kan betalas till icke-EU-baserade forskares forskningsbesök till Finland under högst ett års tid. Stipendier betalas inte till EU-medborgare som arbetar i Finland. De ska anställas i ett anställningsförhållande under den tid de arbetar i Finland.
  • Stipendierna söks i Akademins e-tjänst under Övriga kostnader på blanketten. Resekostnaderna anges skilt under Resekostnader.

Anvisningar för finansieringen för mobilitet till Finland:

  • Stipendier kan betalas till icke-EU-baserade forskares forskningsbesök till Finland under högst ett års tid.
  • Resekostnaderna anges skilt under Resekostnader.

Stipendiatens skyldighet att ordna sitt eget pensions-, olycksfalls- och livförsäkringsskydd har tagits i beaktande i stipendiebeloppet. Läs mer om skyddet på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats.

Vi rekommenderar att forskningsplatsen och stipendiaten kontaktar skatteförvaltningen för att ta reda på vilka skattepåföljder stipendiet kan ge upphov till.

 

Senast ändrad 25.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »