FI EN

Beräkning av stipendier för mobilitet från Finland


Stipendier för mobilitet från Finland kan sökas årligen i september inom bidragsformen Finansiering för internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal. De personliga stipendierna grundar sig på Finlands Akademis avtal med internationella samarbetspartner. Se septemberutlysningens utlysningstext för bidragsformens anvisningar och särskilda villkor.

Land/Område

Forskaren får inte annat stipendium eller annan lön (euro/mån)

Forskaren får annat stipendium eller dellön (euro/mån)

Forskaren får full lön (euro/mån)

Sydafrika

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Indien

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Italien

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Japan

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Kina

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Tyskland

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Taiwan

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

USA

2 300

1 600–2 000

1 000–1 400

Ryssland   (Moskva)

2 800

1 900–2 500

1 300–1 700

Ryssland   (övrigt)

2 000

1 200–1 700

1 000–1 200

Övriga

1 000–2 300

500–1 700

300–1 000


Då mobilitetsstipendiet bestäms kan beloppet höjas med

  • 15 procent, om forskaren har disputerat och inte får annan lön eller annat arvode
  • 20 procent, om forskaren försörjer barn
  • högst 20 procent, om den lokala kostnadsnivån är exceptionellt hög och forskaren inte får annan lön eller annat arvode.

Exceptionella fluktuationer i valutakurser kan beaktas i stipendiebeloppet.

Stipendiet för mobilitet från Finland är avsett för att täcka boende- och levnadskostnader i mållandet. Finansiering kan även beviljas för resekostnader. Resekostnaderna anges under Resekostnader i e-tjänsten. Om forskaren och forskarens familj vistas utomlands minst sex månader kan finansiering sökas också för familjens resekostnader.

Denna finansiering följer inte totalkostnadsmodellen. Finansieringen betalas antingen som ett stipendium direkt till forskaren eller som ett bidrag via forskningsplatsen.

Stipendiatens skyldighet att ordna sitt eget pensions-, olycksfalls- och livförsäkringsskydd har tagits i beaktande i stipendiebeloppet. Läs mer om skyddet på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbplats. Mer information om beskattningen av stipendier finns på skatteförvaltningens webbplats och i PM av den 27 januari 2010: Den nya universitetslagen och internationella situationer.

Uppdaterat enligt septemberutlysningen 2017.

Senast ändrad 14.7.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »