FI EN

Anvisningar för konsortieansökan


Dessa anvisningar förklarar vad en konsortieansökan är, hur man gör och lämnar in den, vilka bilagor som behövs och hur de skrivs.

I utlysningar av rådet för strategisk forskning (RSF) tillämpas skilda konsortieanvisningar (läs mer i RSF:s utlysningstexter).

Samarbete mellan projekt eller inom ett konsortium?

I Finlands Akademis utlysningar för samprojekt (som Akademin öppnar tillsammans med andra forskningsfinansiärer) ansöker forskare och forskargrupper om finansiering inom ramen för projektsamarbete. Då kan parterna i samarbetet (dvs. projektledarna) söka finansiering för sina projekt med skilda, självständiga ansökningar som de lämnar in till de finländska eller utländska finansiärer som deltar i utlysningen. Samarbetet mellan projekten ska beskrivas i varje ansökans forskningsplan.

Ett konsortium är en tidsbestämd sammanslutning av självständiga delprojekt som verkar vid olika forskningsplatser eller institutioner. Konsortiet samarbetar systematiskt för att genomföra en gemensam forskningsplan. Genom att samarbeta som ett konsortium strävar projekten efter att producera mer mervärde än genom vanligt projektsamarbete. Mervärdet måste motiveras i ansökan. Varje delprojekt i ett konsortium ansöker om finansiering för att genomföra forskningsplanen som en del av konsortiets gemensamma ansökan.

Man kan överväga att lämna in en konsortieansökan bl.a. när man ansöker om akademiprojektsbidrag eller finansiering inom akademiprogram. I vissa utlysningar (t.ex. inom vissa akademiprogram) godkänns endast konsortieansökningar. Detta meddelas alltid i utlysningstexten. Man kan inte ansöka om personlig finansiering för forskaranställningar med en konsortieansökan.

Ansvariga ledare för delprojekt i konsortier ska följa samma ansökningskriterier som andra sökande. En konsortieansökan bedöms som en helhet.

Så här lämnar du in en konsortieansökan i e-tjänsten (tekniska anvisningar med skärmbilder)

Senast ändrad 3.9.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »