FI EN

Ansökans offentlighet


I enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är myndighetshandlingar offentliga handlingar, om inte annat skilt föreskrivs i lagen. De viktigaste bestämmelserna om sekretess finns i 24 §. Om behandling och utlämnande av personuppgifter eller vägran att lämna ut personuppgifter stadgas i personuppgiftslagen (523/1999).

De ansökningar om forskningsfinansiering jämte bilagor som lämnas in till Finlands Akademi är i regel offentliga handlingar, med undantag av abstrakt, forskningsplaner, planskisser och progressrapporter.

Expertutlåtanden på ansökningar, sökande och forskningsplaner är sekretessbelagda handlingar, dock så att sökandena i fråga har rätt att få information om ett expertutlåtande som gäller dem.

Finansieringsbeslut är offentliga beslut. Akademin publicerar på sin webbplats finansieringsmottagarens namn, organisation, forskningsämne samt beviljat belopp eller mottagen tjänst.

Utlämnande av uppgifter

Akademin utnyttjar informationen i ansökan för att utföra bedömningen. Informationen sparas i Akademins datasystem för forskningsfinansiering. Den sökande kan granska sparad information om sig själv. En skriftlig begäran om att få granska sin information skickas till Akademin, som verkar som registerförare. Personuppgifter utlämnas endast ifall de villkor som föreskrivs i personuppgiftslagen (523/1999) uppfylls.

Senast ändrad 26.6.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »