FI EN

Allmänna anvisningar

När kan man ansöka?

Finlands Akademi har två huvudsakliga ansökningstider: april och september.

I april utlyser vi t.ex. finansiering inom akademiprogram och akademiprojektsbidrag med särskild inriktning.

I september kan du söka bl.a. akademiprojektsbidrag, akademiprojektsbidrag med särskild inriktning, bidrag för anställning som akademiforskare och forskardoktor samt bidrag för kliniska forskare.

Det kan också finnas avvikande ansökningstider. Det här gäller akademiprogram, forskningsinfrastrukturer, utlysningar som genomförs i två steg och utlysningar med anknytning till internationellt eller nationellt forskningssamarbete.

Kom ihåg att kontrollera den sista ansökningsdagen i utlysningstexten. En ansökan måste lämnas in inom utsatt tid för att vi ska kunna behandla den.

Vad finansieras?

Våra bidragsformer listas på webben på sidan Våra finansieringsmöjligheter.

Hur ansöker man?

Vi lägger ut information om aktuella utlysningar på webben på sidan Ansök nu. Noggrannare anvisningar för ansökan finns också på webben:

En steg-för-steg-guide för dig som söker finansiering från Akademin finns på webben på sidan Guide till ansökningsprocessen.

I samband med april- och septemberutlysningarna publicerar vi ofta också ett sammandrag av de viktigaste nyheterna i den aktuella utlysningen.

Vi förutsätter att du bekantar dig med utlysningstexten och de anvisningar som nämns ovan innan du lämnar in din ansökan.

Uppdaterat enligt aprilutlysningen 2018

Senast ändrad 5.3.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »