FI EN

Finansiering för forskargrupper

Akademiprojektbidrag

Akademiprojektsbidrag är finansiering för att anställa en forskningsgrupp. Målet med akademiprojekten är att främja forskningens kvalitet, vetenskapliga och allmänna genomslag, mångfald och förmåga till förnyelse. Vi vill ge forskare en möjlighet att genomföra vetenskapligt ambitiös forskning på internationell nivå som eftersträvar nya genombrott och möjliggör samarbete med de främsta internationella grupperna.

Akademiprogram

Ett akademiprogram är ett forskningsprogram som finansieras av Finlands Akademi. Det är en tematisk, målinriktad och samordnad sammanslutning av flera forskningsprojekt som syftar till att främja vetenskaplig förnyelse och producera forskningskunskap av högsta kvalitet inom ett visst tema. Ett akademiprogram ska vara vetenskapligt effektfull.

Spetsforskningsenheter

Syftet med programmen för spetsforskningsenheter är att skapa premisser för sammanslutningar av flera forskargrupper och skapa möjligheter till vetenskapliga genombrott. Målet är att öka samarbetet och användningen av unika forskningsgrepp vid gränsytorna mellan olika discipliner och forskningsområden.

Senast ändrad 5.3.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »