FI EN

Anställning av personal

Lönerna och de övriga anställningsvillkoren för den personal som anställs med finansiering från Akademin ska följa de kollektivavtal som gäller vid forskningsplatsen. De ska också vara i överensstämmelse med övriga aktuella bestämmelser.

Vi rekommenderar att disputerade forskare som får finansiering från Akademin ger undervisning eller handleder lärdomsprov utan separat ersättning så att den sammanlagda arbetstiden som forskarna använder för undervisningen eller handledningen utgör 5 procent av den årliga arbetstiden (enligt kollektivavtalet). Undervisningen eller andra uppgifter som inte direkt har koppling till forskarens egen forskning ska dock inte utgöra mer än 10 procent av den årliga arbetstiden.

Om akademifinansierade doktorander undervisar, rekommenderar vi att undervisningen ska anknyta till doktorandernas egen forskning och utgöra högst 5 procent av den årliga arbetstiden. Undervisandet får inte fördröja avhandlingen.

I Akademins beslut kan ingå stipendier. Dessa betalas vanligtvis endast för arbete eller studier utomlands samt för utländska forskares forskningsbesök till Finland under högst ett års tid.

Senast ändrad 26.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »