FI EN

Kontaktpersoner


Här listar vi personer som du kan kontakta i alla frågor som gäller våra viktigaste aktuella bidragsformer. Våra e-postadresser följer principen fornamn.efternamn(at)aka.fi.

Akademiprojektsbidrag, alla forskningsområden

Ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö:

 • vetenskapsrådgivare Vera Mikkilä, tfn 0295 335 048
 • ledande vetenskapsrådgivare Jaana Lehtimäki, tfn 0295 335 060
 • vetenskapsrådgivare Suvi Broholm, tfn 0295 335 045
 • vetenskapsrådgivare Timo Sareneva, tfn 0295 335 106

Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle:

 • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, tfn 0295 335 075
 • vetenskapsrådgivare Riitta Launonen, tfn 0295 335 059
 • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036

Ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik:

 • vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071
 • vetenskapsrådgivare Jenni Heino, tfn 0295 335 030
 • vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054
 • ledande vetenskapsrådgivare Samuli Hemming, tfn 0295 335 024

Forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023: En programmerbar värld och avancerad programvaruteknik

 • ledande vetenskapsrådgivare Juha Latikka (ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik), tfn 0295 3335 058

Bidrag för anställning som akademiforskare

Ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö:

 • vetenskapsrådgivare Harri Hautala, tfn 0295 35 019
 • vetenskapsrådgivare Annika Raitala, tfn 0295 335 097
 • vetenskapsrådgivare Heikki Vilen, tfn 0295 335 135
 • vetenskapsrådgivare Marko Uutela, tfn 0295 335 113

Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle:

 • ledande vetenskapsrådgivare Päivi Messo, tfn 0295 335 074
 • vetenskapsrådgivare Minna Söderqvist, tfn 0295 335 100

Ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik:

 • vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, tfn 0295 335 010
 • vetenskapsrådgivare Anna Kalliomäki, tfn 0295 335 035

Forskning vid EUI (www.eui.eu):

 • vetenskapsrådgivare Päivi Pihlaja, tfn 0295 335 016

Bidrag för anställning som forskardoktor

Ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö:

 • vetenskapsrådgivare Outi Ala-Honkola, tfn 0295 335 029
 • vetenskapsrådgivare Laura Forsström, tfn 0295 335 041
 • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 0295 335 104
 • vetenskapsrådgivare Vesa Yli-Pelkonen, tfn 0295 335 095

Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle:

 • vetenskapsrådgivare Siru Oksa, tfn 0295 335 125
 • vetenskapsrådgivare Päivi Pihlaja, tfn 0295 335 016
 • vetenskapsrådgivare Jussi Varkemaa, tfn 0295 335 140

Ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik:

 • vetenskapsrådgivare Maaria Lehtinen, tfn 0295 335 061
 • ledande vetenskapsrådgivare Kati Sulonen, tfn 0295 335 110

Forskning vid EUI (www.eui.eu):

 • vetenskapsrådgivare Päivi Pihlaja, tfn 0295 335 016

Forskning vid IIASA (www.iiasa.ac.at):

 • vetenskapsrådgivare Joona Lehtomäki, tfn 0295 335 121

Bidrag för kliniska forskare

 • vetenskapsrådgivare Sanna Marjavaara, tfn 0295 335 070
 • vetenskapsrådgivare Sara Illman, tfn 0295 335 119

Finansiering för internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal

 • koordinator Kristiina Helansuo, tfn 0295 335 022 (Japan, Kina inkl. Taiwan, samt Ryssland)
 • vetenskapsrådgivare Ulla Ellmén, tfn 0295 335 011 (Indien, Japan, Kina inkl. Taiwan samt Tyskland)

RSF:s motfinansiering för Horisont 2020

 • finansieringschef Sirpa Nummila (ansvarsområdet för ekonomi), tfn 0295 335 081
 • vetenskapsrådgivare Krista Nuutinen (ansvarsområdet för strategisk forskning), tfn 0295 335 043

Bedömning av ansökningar om undervisnings- och kulturministeriets understöd för idrottsforskning

 • vetenskapsrådgivare Vera Mikkilä, tfn 0295 335 048
 • ledande vetenskapsrådgivare Aki Salo, tfn 0295 335 104

Akademiprojektsbidrag för den yngre forskargenerationen

Ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö

 • vetenskapsrådgivare Päivi Lindfors, tfn 0295 335 028

Ansvarsområdet för forskning i naturvetenskap och teknik

 • vetenskapsrådgivare Jukka Tanskanen, tfn 0295 335 071
 • vetenskapsrådgivare Jenni Heino, tfn 0295 335 030
 • vetenskapsrådgivare Timo Lehtinen, tfn 0295 335 054
 • vetenskapsrådgivare Ulrika Jakobsson, tfn 0295 335 038
 • ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, tfn 0295 335 115

Ansvarsområdet för kultur och samhälle

 • vetenskapsrådgivare Satu Huuha-Cissokho, tfn 0295 335 075
 • vetenskapsrådgivare Riitta Launonen, tfn 0295 335 059
 • vetenskapsrådgivare Helena Vänskä, tfn 0295 335 036

Tekniska frågor riktas till dataadministrationen, helst via Akademins helpdesk

 • dataadministrationsexpert Pirjo Petäjäjärvi, tfn 0295 335 090
 • dataadministrationsexpert Liisa Jäppinen, tfn 0295 335 049
 • systemchef Reino Viita, tfn 0295 335 134
Senast ändrad 28.9.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »