Just nu

rss

Ökad satsning på strategisk forskningsfinansiering för att möta samhällets behov

”Det viktiga i strategisk forskningsfinansiering är att förbättra dialogen mellan beslutsfattare och forskare samt att möjliggöra nya former av växelverkan. Forskningen ska i allt större utsträckning knytas till övriga processer i samhället. Denna koppling är ytterst viktig för den strategiska forskningsfinansieringens framgång. Dialogen och växelverkan måste vara aktiv både medan forskningen pågår och efter att den har avslutats”, säger Per Mickwitz, ordförande för rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Mickwitz är forskningsdirektör vid Finlands miljöcentral.

Läs mer
Fler nyheter