Neurotieteen tutkimusohjelma NEURO

Suomen Akatemian Neurotieteen tutkimusohjelma (NEURO) oli käynnissä vuosina 2005–2009. Se toteutettiin suomalais-kanadalais-kiinalaisena yhteistyönä.

Tavoitteet
Tutkimusohjelman tavoitteet olivat tieteelliset. Ohjelman avulla haluttiin tukea korkeatasoista monitieteellistä neurotieteen tutkimusta ohjelmaan osallistuvissa maissa sekä vahvistaa maiden tutkijoiden yhteistyötä, verkottumista ja liikkuvuutta.

Lisäksi haluttiin edistää uudenlaisten tutkimusmenetelmien soveltamista neurotieteen alalla. Ohjelma tuki tutkijankoulutusta ja vakiinnutti uusia yhteistyön muotoja tutkimusryhmien ja osallistujamaiden välillä. Se tehosti tiedonkulkua ja tutkimustuloksista tiedottamista tutkijoiden keskuudessa sekä tutkijoiden ja poliitikkojen, tiedotusvälineiden sekä suuren yleisön välillä.

Sisältö
Neurotieteen tutkimusohjelma koostui seuraavista ohjelma-alueista:

  • molekyyli- ja solutason neurotiede
  • hermoston kehitys, muovautuvuus ja korjausmekanismit
  • systeeminen ja kognitiivinen neurotiede
  • hermoston sairauksien tutkimus
  • neuroinformatiikka ja neuroteknologia
  • neurotieteeseen liittyvät eettiset, filosofiset ja sosiokulttuuriset kysymykset 

Rahoitus
Ohjelman rahoittavat Suomen Akatemian lisäksi Kiinan National Natural Science Foundation (NSFC) sekä Institute of Neurosciences, Mental Health and Addiction (INMHA), joka on Kanadan CIHR:n (Canadian Institutes of Health Research) alainen rahoittajaorganisaatio. Suomen Akatemia vastasi ohjelman koordinaatiosta yhteistyössä INMHA:n ja NSFC:n kanssa.

Kesto
Tutkimusohjelma toteutettiin vuosina 2005–2009.

Tutkimusohjelman koordinaatio
Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Mika Tirronen.

Loppuarviointiraportti

3/10 Research Programme on Neuroscience (NEURO) for 2006-2009.Evaluation Report

 

Viimeksi muokattu 30.11.2012

Lisätietoja päättyneistä ohjelmista voi tilata Suomen Akatemian ohjelmayksiköltä.