Kestävä tuotanto ja tuotteet -tutkimusohjelma KETJU

Ohjelman etusivu | Tavoitteet | Teemat | Yhteistyö

Kestävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) -tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena oli vastata kemian tekniikan sekä prosessi- ja tuotantotekniikan merkittäviin tulevaisuuden perustutkimuksellisiin haasteisiin. Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäristöön tuotteiden suunnittelusta raaka-aineiden hankintaan, valmistukseen, jakeluun, käyttöön ja käytöstä poistamiseen. Luonnonvarojen ehtyminen ja ympäristön tilan heikkeneminen vaikuttavat suoraan taloudelliseen kehitykseen. Erityisesti korostettiin tieteiden välistä tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi KETJU- tutkimusohjelman keväällä 2012. Arviointipaneeli laati arviointiraportin , joka julkistettiin 24.9.2012.

Tutustu myös aiheesta kirjoitettuun tiedotteeseen.

Rahoitus
Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa  10,8 miljoonalla eurolla.

Kesto
2006–2013 (* ohjelman kansainväliset hankkeet jatkuivat vuosina 2010-2013)

Koordinaatio
Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Saila Seppo.

logo

Lisätietoja

Vastuuhenkilö:

Ohjelmapäällikkö, FT, TkL
Saila Seppo
Suomen Akatemia
Ohjelmayksikkö
puh. 040 591 3518
etunimi.sukunimi(at)aka.fi