Kestävä tuotanto ja tuotteet -tutkimusohjelma KETJU

 

Kestävä tuotanto ja tuotteet (KETJU) -tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena oli vastata kemian tekniikan sekä prosessi- ja tuotantotekniikan merkittäviin tulevaisuuden perustutkimuksellisiin haasteisiin. Tuotanto ja tuotteet vaikuttavat ympäristöön tuotteiden suunnittelusta raaka-aineiden hankintaan, valmistukseen, jakeluun, käyttöön ja käytöstä poistamiseen. Luonnonvarojen ehtyminen ja ympäristön tilan heikkeneminen vaikuttavat suoraan taloudelliseen kehitykseen. Erityisesti korostettiin tieteiden välistä tutkimusta ja kansainvälistä yhteistyötä.

Ohjelmamuistio.

Kansainvälinen arviointipaneeli arvioi KETJU- tutkimusohjelman keväällä 2012. Arviointipaneeli laati arviointiraportin, joka julkistettiin 24.9.2012.

Rahoitus
Suomen Akatemia rahoitti ohjelmaa  10,8 miljoonalla eurolla.

Kesto
2006–2013 (* ohjelman kansainväliset hankkeet jatkuivat vuosina 2010-2013)

Koordinaatio
Tutkimusohjelmaa koordinoi ohjelmapäällikkö Saila Seppo.

logo

Lisätietoja

Vastuuhenkilö:

Ohjelmapäällikkö, FT, TkL
Saila Seppo
Suomen Akatemia
Ohjelmayksikkö
puh. 040 591 3518
etunimi.sukunimi(at)aka.fi