Tiedeuutisia Suomesta - korkeakoulut ja yliopistot

 • 21.8.2018 | Uutiset
 • 20.8.2018 | Uutiset
 • 19.8.2018 | Uutiset
 • 19.8.2018 | Uutiset
 • 16.8.2018 | Uutiset
 • 14.8.2018 | Uutiset
 • 13.8.2018 | Uutiset
 • 13.8.2018 | Uutiset
 • 13.8.2018 | UEF// Tutkimus-uutiset
 • 12.8.2018 | Uutiset
 • 9.8.2018 | UEF// Tutkimus-uutiset
 • 7.8.2018 | UEF// Tutkimus-uutiset
 • 31.7.2018 | Tutkimusuutiset - Lapin yliopisto - University of Lapland - Lapplands universitet
  Text
  <strong>Mitä rakkaus on?</strong><br /> <br /> Aluksi pohditaan rakkauden olemusta sen kaikessa mystisyydessään. Rakkaus lumoaa, vahvistaa, haavoittaa ja hämmentää tai se voi saada addiktion tavoin tukahduttavan tai alistavan luonteen. Parhaimmillaan rakkaus luo hyvinvointia ja onnellisuutta. Vaikka rakkauden kokemus on kokonaisvaltainen, se silti jäsentyy tunteista, teoista ja toiminnoista, tiedoista ja opituista malleista.<br /> <br /> <strong>Rakkaus hyvinvointina elämän eri alueilla</strong><br /> <br /> Kirjassa pohditaan rakkautta kasvatuksessa, opetuksessa ja työssä menestymisessä. Vanhempainrakkauden ohella merkitykselliseksi voi muodostua isovanhempien rooli: lapsuuden kiintymyssuhteet antavat mallin ihmisen kyvylle rakentaa ihmissuhteita. Opetuksessa empatia, välittäminen, huolenpito ja vastuunotto oppilaiden oppimisen etenemisestä ovat rakkautta. Kyky luoda tasapaino työelämän ja perheen vaatimusten vaatii sekin rakkautta, ja sen piirteinä mm. kompromisseja sekä arvostavaa vastavuoroisuutta. <br /> <br /> — Teoksen alkuosassa keskitymme vahvasti rakkauden merkitykseen ihmisen kasvatuksessa ja kehityksessä, toteaa professori Satu Uusiautti.<br /> <br /> <strong>Rakkauden tabut </strong><br /> <br /> Teoksessa käsitellään aiheita jotka herättävät ristiriitaisia tunteita ja ennakkoluuloja kuten monikulttuuriset parisuhteet, rakastuminen seniori-iässä sekä kehitysvammaisten rakkaus. Tässä osassa esitellään myös tutkimusta sosiaalisen median roolista romanttisessa rakkaudessa.<br /> <br /> — Halusimme tuoda esiin rakkaustutkimusta, joka haastaa pohtimaan ihmisen oikeutta rakkauteen, rakkauden hyväksymistä erityistapauksissa sekä asettamiamme piiloisia oletuksia oikeasta rakkaudesta ja sen osoittamisen tavoista, pohtii professori Kaarina Määttä.<br /> <br /> <strong>Kestävän ihmissuhteen vaikeus ja arvo</strong><br /> <br /> Kirjassa todetaan, kuinka ulkoiset pidikkeet eivät enää pidä ihmissuhteita koossa. Länsimaisessa kulttuurissa rakkaus on vapaan päätöksenteon pelikenttä, jonka säännöt täytyy jokaisen parin itse luoda. Kaikki perustuu keskinäiseen luottamukseen, rakkauteen ja tahtoon. <br /> <br /> Kirja tuo esiin kestävän ihmissuhteen arvoa ja merkitystä ajassamme, jossa yksinäisyys sekä läheisten ihmissuhteiden ja luotettavien keskustelukumppaneiden puuttuminen ovat terveysriski. Avioerojen yleisyys ei ole tehnyt niistä inhimillisenä kokemuksena kevyitä tai helppoja Avioero on kipeä kokemus, vaikka sen poltinmerkki on menettänytkin merkitystään. Toisaalta ero ei saa johtaa syyllistämiseen: joskus avioero on ainoa oikea ja järkevä ratkaisu.<br /> <br /> Teos soveltuu oppikirjaksi esimerkiksi psykologian ja muiden humanististen alojen opinnoissa.<br /> <br /> Teos on hankittavissa suoraan kustantajalta (<a href="https://www.peterlang.com/view/title/65057">https://www.peterlang.com/view/title/65057 </a>) ja nettikirjakaupoista.<br /> <br /> <strong>Lisätietoja:</strong><br /> <br /> Professori Kaarina Määttä <br /> Puhelin 0400 696 480<br /> kaarina.maatta(at)ulapland.fi <br /> <br /> Professori Satu Uusiautti<br /> Puhelin 040-4844150<br /> satu.uusiautti(at)ulapland.fi<br /> <br /> <br />
  Type
  html
 • Tutkimusuutisia
  21.5.2018 | Tutkimusuutisia
 • 16.5.2018 | Tutkimusuutiset - Lapin yliopisto - University of Lapland - Lapplands universitet
  Text
  <p>Monissa historianesityksissä sota-aika päättyy syksyn 1944 välirauhaan, vaikka Lapin asukkailla pahin oli vielä edessä. Saksan sotajoukot polttivat ja räjäyttivät Norjaa kohti vetäytyessään suuren osan pohjoisen rakennuksista, teistä ja silloista. Ruotsiin ja eteläisempään Suomeen evakuoidut saivat palata kotiensa savuaville raunioille tuhottuihin ja miinoitettuihin maisemiin. Tilanne oli kaikin puolin musertava – mutta ei toivoton.<br /> <br /> Ulkoinen jälleenrakennus saatettiin muodollisesti loppuun yllättävän lyhyessä ajassa, mutta henkisesti tuhon seuraukset ovat vaatineet oman hiljaisen, ylisukupolvisen jälleenrakennuksensa, joka monien mielissä jatkuu edelleen.<br /> <br /> Lappi palaa sodasta -teos kertoo siitä, miten maan suurin, harvaanasutuin ja sodan perusteellisimmin tuhoama maakunta konkreettisesti nousi tuhkasta, mutta ennen kaikkea se kertoo siitä, miten materiaalisen ja henkisen kulttuurin jälleenrakennus ristiriitoineenkin tuli osaksi lappilaista ja peräpohjalaista maisemaa, mielenmaisemaa ja elämäntapaa. Aiheen ja lähestymistavan puolesta Lappi palaa sodasta -teos täyttää historiankirjoituksen aukkoa ja tulee siten itsekin omalla tavallaan osaksi mielen ja historian jälleenrakennusta. Kirjoittajat edustavat monipuolisesti historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen eri aloja. <br /> </p> <p>Lapin yliopiston FEENIKS – Taide ja kulttuuri osana Lapin sodan jälkeistä henkistä ja materiaalista jälleenrakennusta -hankkeen tutkijoiden kirjoittaman teoksen Lappi palaa sodasta. Mielen hiljainen jälleenrakennus julkistaminen on torstaina 24.5. Rovaniemen kaupunginkirjastolla klo 18.00-19.30 Lapponica-salissa.<br /> <br /> Tilaisuudessa osa kirjan kirjoittajista ja sen toimittajat Marja Tuominen ja Mervi Löfgren esittelevät artikkeleitaan. <br /> <br /> <strong>Lisätietoja </strong><br /> <br /> Marja Tuominen marja.tuominen(at)ulapland.fi, puh. 040 570 6889<br /> Mervi Löfgren mervi.lofgren(at)ulapland.fi <br /> <br /> <a href="https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Feeniks---Taide-ja-kulttuuri-Lapin-jalleenrakennuksessa">https://www.ulapland.fi/FI/Kotisivut/Feeniks---Taide-ja-kulttuuri-Lapin-jalleenrakennuksessa</a><br /> <br /> <a href="http://vastapaino.fi/kirjat/lappi-palaa-sodasta/">http://vastapaino.fi/kirjat/lappi-palaa-sodasta/</a><br /> </p> <p>LaY/Viestintä/J-EK <br /> </p>
  Type
  html
 • Tutkimusuutisia
  15.5.2018 | Tutkimusuutisia
 • Tutkimusuutisia
  9.5.2018 | Tutkimusuutisia
 • 9.4.2018 | Tutkimusuutiset - Lapin yliopisto - University of Lapland - Lapplands universitet
  Text
  Numeron on toimittanut <strong>Kamrul Hossain</strong> ja <strong>Anna Petrétei </strong>Pohjoisen Ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituututista, joka on osa Lapin yliopiston Arktista keskusta.<br /> <p><br /> Julkaisu on vapaasti luettavissa <a href="http://urn.fi/URN:NBN:fi:ula-201803221095" target="_blank">verkossa.</a><br /> </p>
  Type
  html

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi