2.6.2015

Tiede tutuksi Tietobreikeissä

Miten kertoa tieteestä ja tutkijanurasta kiinnostavalla tavalla nuorille? Yksi mahdollisuus ovat suurta suosiota saavuttaneet Suomen Akatemian Tietobreikit.

Maksuton Tietobreikki tarjoaa lukioille mahdollisuuden kutsua tutkija kouluun kertomaan jostakin kiinnostavasta aiheesta. Breikeissä asiantuntijat ja nuoret kohtaavat keskustellakseen niin mielenkiintoisista tiedeaiheista kuin tutkijanurastakin. Lukiot voivat itse vaikuttaa breikkiaiheisiin, jotka voivat vaihdella laidasta laitaan. Esimerkiksi tänä keväänä lukioissa on kuultu muun muassa ilmastonmuutoksesta, motivaatiosta ja minäpystyvyydestä sekä rikoskemiasta.

Tietobreikkejä on järjestetty ympäri Suomea vuodesta 2009 lähtien ja toiminta on vakiintunut vuosien myötä. Esimerkiksi vuonna 2014 breikkejä järjestettiin 14, joihin osallistui yhteensä 1695 henkilöä.

Millaisia kokemuksia breikkejä tilanneilla lukioilla ja tilaisuuksissa esiintyneillä tutkijoilla on tästä toiminnasta?

Tuoreinta tutkimustietoa opiskelijoille ja opettajille

Lohjan Yhteislyseon lukiossa opinto-ohjaajana toimivalla Leena Oittilalla on vankka kokemus Tietobreikeistä. Hän bongasi mahdollisuuden alun perin Suomen Akatemian Tietysti.fi-verkkosivuilta.

”Koulullamme on järjestetty jo useita Tietobreikkejä, joista ensimmäinen pidettiin vuonna 2011. Aiheina ovat olleet esimerkiksi alkoholin vaikutus aivoihin, uniteoriat, muistiin toiminta sekä solubiologia”, kertoo Oittila.

Oittila ilmaisee tyytyväisyytensä Tietobreikkeihin. Hänen mukaansa breikit valottavat opiskelijoille tutkijan työtä ja tekevät heille yliopisto-opiskelua tutummaksi. Lisäksi ne elävöittävät opetusta ja samalla myös opettajat saavat tuoreinta tutkimustietoa eri aiheista. Oittila pitääkin Tietobreikkejä tärkeänä.

”Henkilökohtaisesti pidän breikkejä opiskelijoille merkittävänä siltana yliopistomaailmaan. Opiskelijat pääsevät tutustumaan realistisesti tutkimuksen tekemiseen ja saavat ideoita omaa jatko-opinto- ja ammatinvalintaansa ajatellen. Opettajien näkökulmasta tutkijoiden tapaaminen antaa uutta näkökulmaa, päivittää tietoja eri aloista ja linkittää omaa opetusta työelämään. Lisäksi ne auttavat katsomaan omaa alaa ja aihetta vähän uusin silmin eli rikkovat opettajien omia rutiineja”, summaa Oittila.

Oittila kehuu myös yhteistyön Suomen Akatemian kanssa olleen erinomaista. Hänen yhteyshenkilönsä on ollut pääasiassa Akatemian tiedottaja Terhi Loukiainen.

”Terhi on aina suhtautunut myönteisesti meiltä tulleisiin aihetoiveisiin ja antanut korvaamattomia vinkkejä sopivista tutkijoista. Myös yhteistyö tutkijoiden kanssa on sujunut hyvin joustavasti. Kerran tutkijalle tuli pakottava työeste ja breikki oli vaarassa peruuntua. Tästäkin kuitenkin selvittiin, kun Terhi ehdotti nopeasti toista aihetta ja luennoitsijaa. Saimme onnistuneen breikin uudesta aiheesta”, Oittila muistelee.

Oittilan mukaan opiskelijat ja opettajat ovat osallistuneet heidän koulullaan järjestettyihin breikkeihin mielellään. Oittila paljastaa saaneensa useamman kerran nimetöntä kurssipalautetta, jossa on erikseen mainittu, että oli mielenkiintoista ja hyödyllistä kuulla jonkin tietyn alan yliopistotutkimuksista. Omien kokemustensa perusteella Oittila suosittelee lämpimästi Tietobreikkejä myös muille.

”Olen myös itse nauttinut ja oppinut jokaisesta Tietobreikistä! Meidän koulumme aiheet ovat yleensä linkittyneet psykologiaan ja se johtuu siitä, että työskentelen itse psykologianopettajana. Tutusta alasta on helpompi keksiä mahdollisia aiheita.”

 

Kuulijoiden kysymykset ovat tärkeitä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen on osallistunut Tietobreikkeihin kutsuttuna tutkija-asiantuntijana. Hän on kertonut opiskelijoille unen merkityksestä terveydelle ensin Riihimäen lukiossa ja toistamiseen Lohjan Yhteislyseon lukiossa.

Partosen mielestä Tietobreikit ovat olleet hyviä tilaisuuksia, sillä lukiolaiset ovat olleet aktiivisia kysyjiä ja keskustelijoita. Opettajatkin ovat hänen mukaansa olleet kiinnostuneita tilaisuuksista, ja yhteistyö järjestäjien kanssa on sujunut ongelmitta. Tietobreikkien hyödyllisyydestä kysyttäessä Partonen nostaa esiin tieteelle tyypillisiä asioita, kuten tuoreen tiedon välityksen, tieteen popularisoinnin ja vuorovaikutuksen.

”Uusimmasta tutkimustiedosta kertominen on itsessään tärkeää. Tiedon esittäminen breikeissä kansaintajuisessa muodossa ja vastavuoroisesti luo näille tilaisuuksille välittömän ilmapiirin. Vastavuoroisuutta esityksiin luo etenkin kuulijoiden mahdollisuus täsmentävien kysymysten esittämiseen jo esityksen aikana.”

Partonen korostaakin juuri kysymysten ja keskustelun tärkeyttä Tietobreikeissä.

”Kysymykset ovat tärkeitä, sillä ne pakottavat tutkijan tarkistamaan omia käsityksiään ja niiden perustana olevia tietoja. Kysymyksiin vastaamalla voi myös oikaista tiettyjä yleisiä ennakkoluuloja sekä mahdollisia väärinkäsityksiä”, Partonen selventää.

Partosen saama palaute Tietobreikeistä on ollut myönteistä ja innostunutta. Ei siis ihme, että hän on valmis vierailemaan kouluissa myös tulevaisuudessa. Entä suosittelisiko Partonen Tietobreikkejä muille tutkijoille?

”Kyllä, ehdottomasti! Tähän toimintaan kannattaa lähteä mukaan.”

Haluatko tilata Tietobreikin koulullesi? Lisätietoja

Teksti: Anna-Riikka Oravakangas
Kuvat: Leena Oittila, Timo Partonen, Terhi Loukiainen ja Aarni Koivula

Viimeksi muokattu 2.6.2015

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi