3.2.2017

Tampereelta Eurooppaan: Nuoret pohtivat asiantuntijoiden kanssa ratkaisuja EU-pulmiin

Euroopan nuorten parlamentin (European Youth Parliament, EYP) kansallinen istunto Tampereella keräsi noin 170 nuorta ympäri Suomea ja Eurooppaa keskustelemaan Eurooppaa koskevista ajankohtaisista aiheista. Keskusteluissa pohdittiin muun muassa EU-skeptisyyden kasvua ja EU:n toimia tulevissa vapaakauppaneuvotteluissa (TTIP) sekä mahdollisia ratkaisuja näihin. Istunnon viimeinen päivä huipentui yleiskokoukseen. Nuorten muodostamat komiteat kokoontuivat yhteen esittämään ratkaisunsa komiteoidensa ongelmiin ja väittelemään aiheista, samaan tapaan kuin Euroopan parlamentissa.

Jotta toisilleen tuntemattomat nuoret pystyvät neljän päivän aikana perehtymään perinpohjaisesti aiheisiinsa, löytävät mahdollisia ratkaisuja niihin sekä kykenevät esittämään ne lähes pari sataa päätä kattavan yleisön edessä, on ensin kasvatettava ryhmähenkeä. Siksi jokainen EYP-istunto alkaakin ryhmäytymisellä, minkä tarkoituksena on saada nuoret tuntemaan itsensä kotoisaksi omassa komiteassaan helpottaen näin keskustelua vaikeista aiheista.

Dialogi onkin varsin tärkeää ryhmäytymisen jälkeen alkavassa komiteatyöskentelyssä, jota kesti Tampereen istunnossa yhteensä kaksi päivää. Komiteatyöskentelyn toisena päivänä Suomen Akatemian hankkimat asiantuntijat vierailivat komiteoissa ja jakoivat tietämystään nuorille, auttoivat nuoria löytämään ratkaisuja sekä tarjosivat heille uusia näkökulmia.

Nuorten tueksi olivat lupautuneet seuraavat asiantuntijat: Yliopistonlehtori Emilia Palonen (Helsingin yliopisto), tutkija Tero Kuusi (Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos), professori Pirkko Pitkänen (Tampereen yliopisto), professori Janne Tienari (Hanken), erikoistutkija Saara Tamminen (VATT), tutkija Nina Aarras (Turun yliopisto), professori Jukka Snell (Turun yliopisto), toiminnanjohtaja Heikki Pursiainen (Libera), professori Lena Näre (Helsingin yliopisto) ja vanhempi tutkija Kristi Raik (Ulkopoliittinen instituutti).

Kuva: Asiantuntija Heikki Pursiainen

Keskusteltuani muutamien istunnossa olleiden tuttujeni kanssa ilmeni, että vieraiden suoma asiantuntijuus oli kultaakin kalliimpaa, etenkin yleiskokoukseen ja väittelyyn valmistauduttaessa. Kun keskustellaan koko EU-aluetta kattavista ongelmista kielellä, jota valtaosa nuorista ei puhu äidinkielenään, on vaikeaa säästyä väärinkäsityksiltä, vaikka taustatyötä tehdään ennen istunnon alkamista. Asiantuntijoiden oli helppoa korjata näitä väärinkäsityksiä sekä mahdollista väärää tietoa komiteoissa, koska he ovat perehtyneet kyseisen komitean aiheeseen useita vuosia.

Kuva: Asiantuntija Janne Tienari keskustelee nuorten kanssa

Asiantuntijat pystyivät myös antamaan yksityiskohtaisempaa, selkeämpää ja hyödyllisempää informaatiota aiheista, kuin mitä normaalilla taustatyön tekemisellä saa. Kun tutkimustakin tehneet ammattilaiset kertoivat aiheista avainasiat, säästyivät komiteoiden nuoret turhalta jaarittelulta ja keskeisiin asioihin oli helpompi paneutua yhdessä. Nuoret myös saivat koottua paremmat argumentit omien ratkaisujensa puolustamiseksi väittelyssä. Asiantuntijoiden mukanaolo oli siis erittäin arvokas lisä nuorille heidän pistäessään kaiken likoon omien ratkaisujen löytämiseksi ja puolustamiseksi.

Tampereen istunnon jälkeen monet nuorista jatkavat EYP-uraansa ulkomailla kansainvälisissä istunnoissa kevään, kesän ja syksyn aikana. Jokainen EYP-toimintaan osallistuva nuori jättää jälkensä komitea- ja istuntoystäviinsä tavalla tai toisella. Tämä antoisa yhteistyö rakentaa ja muokkaa osaltaan tulevaisuuden Eurooppaa.

EYP Finland yleisesite 2017.pdf

EYP Finland_Tampere_kansallinen_istunto_aiheet.pdf

Teksti: Oula Inkeröinen

Kuvat: Juulia Jääskeläinen, Juulia Jääskeläinen, Solène Hababou ja Liza Lozar Zajec

 

Viimeksi muokattu 3.2.2017

Tietysti.fi on Suomen Akatemian sivusto, joka kertoo yleistajuisesti Akatemian rahoittamasta tutkimuksesta sekä tieteestä ja tutkimuksesta yleensä. Sivuille kootaan muun muassa tutkijahaastatteluita, tieteen yleisötapahtumia, tiedeuutisia ja tutkimuksesta kertovia taustajuttuja.

Seuraa meitä:

Ota yhteyttä

Suomen Akatemian viestintä
terhi.loukiainen@aka.fi

Lisätietoja Suomen Akatemiasta www.aka.fi