SV EN

Terveyden tutkimuksen toimikunnan neuvot laadukkaan tutkimussuunnitelman kirjoittamiseksi

Terveyden tutkimuksen toimikunta haluaa välittää oman alansa tutkijoille neuvoja kansainvälisesti kilpailukykyisen ja laadukkaan tutkimussuunnitelman kirjoittamiseksi. Hakemusten kansainvälisessä vertaisarvioinnissa toistuu vuosittain sama kritiikki suunnitelmien sisällöstä, esitystavasta ja rakenteesta. Tutkimusympäristöt ovat usein vahvoja, hakijat ovat tieteellisesti hyvin päteviä ja suomalaiset aineistot (rekisterit ja kohortit) ovat maailman huippua. Valitettavasti tutkimussuunnitelmien heikko esitystapa, kuvattujen hankkeiden ylimalkaisuus ja puutteelliset perustelut voivat johtaa hakemusten heikkoon menestymiseen kilpaillussa tutkimusrahoituksessa. 

Tutkimussuunnitelman esitystapa ja rakenne

 • Tutkimussuunnitelmasta tulee löytyä vastaukset kaikkiin arviointikysymyksiin helposti ja nopeasti, noudata verkkosivujen ohjeiden mukaista jäsentelyä ja alaotsikoita
 • Kaaviot, taulukot, kuvat ja harkitut korostukset helpottavat kokonaisuuden hahmottamista nopeasti
 • Tutkimusaiheen taustoitukseen ja/tai teoreettiseen viitekehyksen kuvaamiseen ei kannata käyttää liikaa tilaa (yleensä 1,5 sivua riittää), jotta menetelmien kuvaukset voidaan tehdä riittävän yksityiskohtaisesti.
 • Tutkimussuunnitelma kannattaa kirjoittaa aktiivisessa minä/me -muodossa

Tutkimussuunnitelman sisältö

 • Taustatiedoissa tulee esittää lyhyesti tutkimusaiheen merkitys ja tavoitteet suhteutettuna nykytietämykseen sekä lyhyesti yhteys tutkijan/ryhmän aiempaan ja nykyiseen muuhun tutkimukseen. Usein on edullista kertoa käynnissä olevista tutkimuksista/analyyseistä, jotka tukevat ja pohjustavat hakemusta.
 • Arviointipaneelin jäsenet ovat ulkomaalaisia, joten on tarpeen selittää suomalainen konteksti riittävällä tarkkuudella.
 • Menetelmät on kuvattava riittävän yksityiskohtaisesti ja perusteltava miksi juuri valitut menetelmät soveltuvat parhaiten tutkimushankkeen toteutukseen.
 • Mikäli tutkimusasetelma sitä edellyttää, tulee tilastolliset analyysit ja erityisesti voimalaskelmat esittää vertaisarviointia varten riittävällä tarkkuudella.
 • Tutkimustietojen käsittely, hallinta, analysointi, arkistointi ja avaaminen on kuvattava. Tutkimussuunnitelmassa ei tarvitse toistaa aineistonhallintasuunnitelman tietoja.
 • Varsinkin bioinformatiikka-alan hakemuksissa data-analyysissä käytettävät periaatteet, menetelmät ja ohjelmat on kuvattava riittävällä tarkkuudella, jotta arviointipaneeli voi arvioida tulosten laatua ja luotettavuutta.
 • Kuvatun hankkeen tulee olla selkeästi rajattu, yhtenäinen ja realistisesti rahoituskauden aikana toteutettavissa oleva kokonaisuus (aikataulukaavio helpottaa hahmottamista).
 • Laajempiin tutkimuskokonaisuuksiin liittyvissä hakemuksissa tulee selkeästi kuvata, mille osalle nyt haetaan rahoitusta, mikä on jo rahoitettu ja tehty.
 • On myös tärkeää kuvata mitä kukin ryhmän jäsen tai yhteistyökumppani tekee, esimerkiksi taulukkomuodossa. Hakemuslomakkeella mainittujen yhteistyökumppaneiden tulee liittyä kuvatun hankkeen toteutukseen.
 • Kansainvälisen yhteistyön (ml. liikkuvuussuunnitelma) pitää olla tutkimuslähtöistä ja tutkimuksen tekemisen kannalta hyvin perusteltua. Hakemukseen on hyvä liittää kutsukirje liikkuvuussuunnitelmaan liittyen.
 • Odotettavissa olevat tutkimukselliset ongelmat tulee tunnistaa ja laatia vaihtoehtoinen toteutustapa mikäli ensisijainen ei onnistu.
 • Vakuuttavien esitulosten esittäminen tuo suunnitelmiin huomattavasti lisää uskottavuutta.
 • Tutkimusympäristö ja käytössä oleva infrastruktuuri on esitettävä selkeästi.
 • Erityisesti itsenäistymässä olevien tutkijoiden oma ääni tulee kuulua hakemuksessa. Nuorten tutkijoiden tulee osoittaa tuleva tai nykyinen itsenäinen asema ja oma (tavoiteltu) tutkimuslinjansa ja kertoa selvästi oma rooli suunnitelmassa ja sen toteutuksessa.  Tutkimussuunnitelmasta on hyvä pyytää kuitenkin kommentit kokeneemmalta tutkijalta
 • Suomalaisia aineistoja (rekistereitä ja kohortteja) ei tule pitää itseisarvona, vaan niitä tulee käyttää harkiten ja tutkimuskysymysten tulee olla kunnianhimoisia, innovatiivisia ja merkityksellisiä. Projektit tulisi rakentaa tutkimuskysymysten eikä aineistojen ympärille.
 • Odotettavissa olevien tulosten vaikuttavuus tulee tuoda selkeästi esille.
 • On hyvä tarkistaa viittausten ajantasaisuus.
 • Hakulomakkeelle tulevassa abstraktissa on kuvattava kansainväliselle asiantuntijalle hakemuksen arviointia varten tutkimussuunnitelman keskeinen sisältö: Tutkimuksen tavoitteet ja Tutkimusmenetelmät ja aineisto. Tämä osio luetaan ensimmäiseksi.  
Viimeksi muokattu 14.5.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »