LT-alojen tutkijat esittäytyvät: Satu Ojala Oulun yliopistosta tutkii haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

Nimeni on Satu Ojala ja aloitin syyskuussa 2015 työni akatemiatutkijana. Akatemiatutkijakaudella keskityn hyvin kiinnostavaan aihealueeseen, jossa yhdistetään sekä katalyysiä että kaasuanturiteknologiaa. Tutkimuksen pohjana on uusi mittausteknologia, jonka avulla pystytään mittaamaan materiaalien sekä katalyyttisiä että anturiteknisiä ominaisuuksia samanaikaisesti. Tämä mittausteknologia tuo täysin uusia mahdollisuuksia erilaisten materiaalien toiminnan tutkimiseen. Menetelmä soveltuu puolijohteiden ja muiden katalyyttimateriaalien lisäksi teollisten sivutuotteiden, lääkeaineiden ja mineraalien tutkimiseen. Yritysyhteistyöllä on ollut merkittävä rooli tutkimukselleni tutkijanurani alusta lähtien. Koen yhteistyön mielekkääksi, koska se tuo tutkimukselle lisää vaikuttavuutta ja myös siksi, että tieto tutkimustuloksista ja tutkimustarpeista siirtyy yritysten ja tutkijoiden välillä.

Akatemiatutkijan tehtävässäni tuotetaan tietoa uusista materiaaleista ja niiden toiminnasta haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mittaamisessa, käsittelyssä ja hyötykäytössä. Kansainvälistä yhteistyötä hankkeessa tehdään Poitiersin yliopiston ja Uumajan yliopiston kanssa. Sektorien välistä yhteistyötä tehdään Timegate Instruments -yrityksen kanssa. Tutkimuksessa tehdään myös yhteistyötä Oulun yliopiston mikroelektroniikan ja materiaalifysiikan tutkimusryhmän kanssa anturiteknologian kehittämiseen liittyen. Mielestäni tutkimuksessa parasta on erilaisten osaamisten yhdistäminen ja uusien ideoiden ja tieteellisen tiedon syntyminen tätä kautta. Työskenteleminen eri tutkimusalojen rajapinnoilla avaa mahdollisuuksia innovaatioille ja tieteen uudistumiselle. Tämän tutkimuksen perusteella on mahdollista tuottaa uusia materiaaliteknisiä ratkaisuja päästöjen puhdistukseen ja päästömittauksiin.

Materiaalikehityksen kautta uusia avauksia odotetaan myös orgaanisten päästökaasujen hyötykäytössäkemikaalien ja vedyn tuotannossa. Kaiken pohjalla on kuitenkin tieteellinen tieto materiaaleista ja niiden toiminnasta eri sovelluksissa.

Tutkijan ura

Aloitin työni Oulun yliopistolla hieman ennen diplomi-insinööriksi valmistumista (1999) kemiallisen prosessitekniikan vt. assistentin tehtävissä. Jatko-opintoni aloitin vuonna 2001 Oulun yliopiston teollisuuden ympäristötekniikan yksikössä. Tutkimusaiheeni lähti liikkeelle teollisuuden tarpeista ja keskittyi haihtuvien orgaanisten yhdisteiden katalyyttiseen hapetukseen. Tutkimusaihe oli ryhmälle uusi, minkä vuoksi työ oli käytännössä aloitettava alusta. Jälkeenpäin ajateltuna tämä oli todella hyvä kokemus ja antoi myös eväitä innovatiiviselle ajattelulle.

Tohtorintutkintoni hyväksyttiin 2005 ja väitökseni jälkeen olin postdoc-tutkijana Poitiersin yliopistossa Ranskassa, missä keskityin katalyyttien tutkimiseen isotooppivaihdon avulla. Aihe liittyi hyvin aiempaan tutkimukseeni haihtuvista orgaanisista yhdisteistä ja syvensi osaamistani myös tällä tutkimusalueella. Väitöskirjatyön jälkeen tein yhteistyötä myös VTT:n kanssa, mikä mahdollisti osaamiseni vahvistamisen optisista mittausteknologoista ja niiden sovellusmahdollisuuksista teollisuudessa ja tutkimuksessa. Vuonna 2009 sain Akatemian tutkijatohtorirahoituksen, jonka avulla pystyin jatkamaan postdoc-kauden aikana aloittamaani tutkimusta ja integroimaan tätä tietoa aikaisempaan tutkimukseeni haihtuvista orgaanisista yhdisteistä. Tutkimukseeni tuli tätä kautta perustutkimuksellisia sävyjä, mutta samanaikaisesti jatkoin yhteistyötä yritysten kanssa. Akatemian tutkijatohtorikauden jälkeen pääsin Oulun yliopistolle yliopistotutkijan tehtäviin ja vastuulleni tuli teollisuuden ympäristötekniikan suuntautumisvaihtoehdon opetus. Nykyisessä akatemiatutkijan tehtävässäni keskityn jälleen tutkimustyöhön.


Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJASELOSTEET »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »