Yleiset tutkimusmäärärahat 2009

Tammikuun 2009 haussa Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta päätti rahoittaa 36 yleistä tutkimusmäärärahahanketta kokouksessaan 17.11.2009. Rahoitusta näille hankkeille osoitettiin yhteensä n. 20,2 miljoonaa euroa. Myönteisen rahoituspäätöksen sai n. 21 % arvioiduista hankkeista. 
Toimikunta pyrkii yleisten tutkimusmäärärahahankkeiden kokonaisvaltaiseen rahoittamiseen. Rahoitetut hankkeet saivat keskimäärin n. 86 % hakemastaan rahoituksesta. Rahoitetuissa hankkeissa työskentelee 1-2 tutkijaa ja ne ovat 3-4 vuoden hankkeita. Hankkeita rahoitettiin eniten Helsingin ja Oulun yliopistoihin ja hakemuksia jätettiin eniten Helsingin ja Turun yliopistoista. Eniten hakemuksia saatiin tutkimusaloilta ”Biokemia, molekyylibiologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede ja biotekniikka” ja ”Ekologia, evoluutiotutkimus ja systematiikka”, joille myös myönnettiin eniten rahoitusta.

Toimikunta päätti kokouksessaan 2.4.2009 jättää 13 hakemusta arvioimatta ja rahoittamatta. Syynä kielteisiin rahoituspäätöksiin oli se, että hakijoilla oli meneillään olevaa yleistä tutkimusmäärärahaa. Toimikunta ei nähnyt syytä rahoittaa toista hanketta samasta instrumentista. Lisäksi ne akatemiatutkijat, joilla oli virkaan liittyvää kulurahaa hankkeen ajalle, saivat pääsääntöisesti kielteisen rahoituspäätöksen. 

Toimikunta käsitteli yhteensä 188 yleistä tutkimusmäärärahahakemusta.  Hakijoille sekä tutkimuksen suorituspaikoille on ilmoitettu päätöksistä rahoitustietokannasta lähetetyllä kirjeellä. Paneelilausunnot ovat hakijoiden luettavissa Akatemian sähköisessä asioinnissa.

Kokonaiskustannusmallin mukaisia rahoituspäätöksiä

Vuodesta 2009 lähtien Akatemia soveltaa rahoituspäätöksissään kokonais-kustannusmallia. Hakijoiden tulee perustella sähköisen asioinnin hakemuslomakkeella ilmoitettu kokonaiskustannusarvio myös tutkimussuunnitelmassa.  

Kokonaiskustannusmalliin siirtymisen seurauksena Biotieteiden ja ympäristöntutkimuksen toimikunnalta yleisiin tutkimusmäärärahoihin haettu kokonaissumma kasvoi vuoteen 2008 verrattuna, vaikka hakemusmäärä väheni. Vuonna 2009 haettiin n. 115 milj. euroa 188 hakemuksella, kun vuonna 2008 haettiin n. 88 milj. euroa 235 hakemuksella.

Rahoitettujen hankkeiden koko kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna koska Akatemia siirtyi myöntämään palkkauskuluihin sisältyviä henkilösivukuluja (vaihtelee 50–60 % välillä) sekä yleiskustannusosuutta (vaihtelee 60–112 % välillä) suorituspaikoille täysimääräisinä. Vuonna 2009 rahoitettujen hankkeiden koko on keskimäärin 562 000 euroa, mikä on lähes 40 % enemmän kuin keskimääräinen myöntö vuonna 2008. Akatemian rahoitusosuus rahoitettujen hankkeiden kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 80 %; hankkeet ovat yhteisrahoitteisia suorituspaikan tai muun rahoittajan osallistuessa projektin kuluihin vähintään 20 % osuudella. Yleisten tutkimusmäärärahahankkeiden kohdalla Akatemian rahoitusosuus vaihtelee 56–80 % välillä. 

Kansainvälinen vertaisarviointi rahoituspäätösten perustana

Kaikki yleiset tutkimusmäärärahahakemukset arvioitiin kansainvälisissä paneeleissa huhti-kesäkuussa 2009, kuten tutkijatohtoriprojektihakemuksetkin.  Arviointipaneelien työskentelyn periaatteisiin voi tutustua Akatemian verkkosivuilla.

Paneeleja oli yhteensä seitsemän, joista yksi järjestettiin yhdessä Kulttuurin ja yhteiskuntatieteiden toimikunnan kanssa. Asiantuntijoita oli yhteensä 69, joista professoreita oli n. 70 %. Paneeliasiantuntijat olivat peräisin 18 maasta – eniten asiantuntijoita oli Iso-Britanniasta (n. 33 %), Ruotsista (n. 16 %) ja Saksasta (n. 15 %). Toimikunta päätti asiantuntijoista kokouksessaan 9.6.2009.

Kaikki paneelit olivat yksimielisiä siitä, että hakemukset olivat yleisesti ottaen hyvää kansainvälistä tasoa. Paneelien esiin nostama yleinen ongelma tutkimussuunnitelmissa oli se, ettei menetelmiä kuvattu riittävästi hypoteesien asettelun tai tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Myös vaihtoehtoisen suunnitelman puute saattoi laskea paneeliarviota joidenkin hankkeiden kohdalla, mikäli tutkimuksen epäonnistumisen riski oli joltain osin suuri. 

Lisätietoja

  • Tiedeasiantuntija Jaana Lehtimäki, p. 09-7748 8373
  • Tiedeasiantuntija Harri Hautala, p. 09-7748 8408
  • Tiedeasiantuntija Kyösti Lempa, p. 09-7748 8248
  • Tiedeasiantuntija Timo Sareneva, p. 09-7748 8243
Viimeksi muokattu 28.4.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »