Yleiset tutkimusmäärärahat 2009 - ekologisen ja evolutiivisen genomiikan suunnattu haku

Biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta päätti rahoittaa kokouksessaan 17.11.2009 kuusi ekologisen ja evolutiivisen genomiikan suunnatun haun hanketta. Rahoitusta näille hankkeille osoitettiin yhteensä n. 2,9 miljoonaa euroa. Myönteisen rahoituspäätöksen sai 28 % arvioiduista hankkeista. Toimikunta rahoitti kaksi suunnattuun hakuun jätettyä hakemusta yleisistä tutkimusmäärärahoista.

Toimikunta pyrkii yleisten tutkimusmäärärahahankkeiden kokonaisvaltaiseen rahoittamiseen. Rahoitetut hankkeet saivat keskimäärin n. 98 % hakemastaan rahoituksesta. Rahoitetuissa hankkeissa työskentelee 1-2 tutkijaa ja ne ovat 4 vuoden hankkeita. Hakemuksia jätettiin eniten Helsingin ja Jyväskylän yliopistoista.

Hakijoille sekä tutkimuksen suorituspaikoille on ilmoitettu päätöksistä rahoitustietokannasta lähetetyllä kirjeellä. Paneelilausunnot ovat hakijoiden luettavissa Akatemian sähköisessä asioinnissa.

Kokonaiskustannusmallin mukaisia rahoituspäätöksiä

Vuodesta 2009 lähtien Akatemia soveltaa rahoituspäätöksissään kokonais-kustannusmallia. Hakijoiden tulee muistaa perustella sähköisen asioinnin hakemuslomakkeella ilmoitettu kokonaiskustannusarvio myös tutkimussuunnitelmassa. 

Rahoitettujen hankkeiden koko kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna koska Akatemia siirtyi myöntämään palkkauskuluihin sisältyviä henkilösivukuluja (suunnatussa haussa vaihtelee 47– 60 % välillä) sekä yleiskustannusosuutta (vaihtelee 60–112 % välillä) suorituspaikoille täysimääräisinä. Ekologisen ja evolutiivisen genomiikan suunnatussa haussa rahoitettujen hankkeiden koko on keskimäärin 487.600 euroa, mikä on vähemmän kuin yleisten tutkimusmäärärahojen keskimääräinen hankekoko, mutta selkeästi suurempi kuin aikaisempien vuosien keskimääräinen myöntö.  Akatemian rahoitusosuus rahoitettujen hankkeiden kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 80 %; hankkeet ovat siis yhteisrahoitteisia suorituspaikan tai muun rahoittajan osallistuessa projektin kuluihin vähintään 20 % osuudella. Ekologisen ja evolutiivisen genomiikan suunnatun haun hankkeiden kohdalla Akatemian rahoitusosuus vaihtelee 65–80 % välillä. 

Kansainvälinen vertaisarviointi rahoituspäätösten perustana

Kaikki ekologisen ja evolutiivisen genomiikan suunnatun haun hakemukset arvioitiin kansainvälisissä paneeleissa huhti-kesäkuussa 2009.  Arviointipaneelien työskentelyn periaatteisiin voi tutustua Akatemian verkkosivuilla. Ekologisen ja evolutiivisen genomiikan suunnattuun hakuun lähetetyt hakemukset käsiteltiin kolmessa paneelissa.  Asiantuntijoita oli yhteensä 35. Paneeliasiantuntijat olivat 12 maasta. Toimikunta päätti asiantuntijoista kokouksessaan 9.6.2009.

Kaikki paneelit olivat yksimielisiä siitä, että hakemukset olivat yleisesti ottaen hyvää kansainvälistä tasoa. Paneelien esiin nostama yleinen ongelma tutkimussuunnitelmissa oli se, ettei menetelmiä kuvattu riittävästi hypoteesien asettelun tai tutkimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Myös vaihtoehtoisen suunnitelman puute saattoi laskea paneeliarviota joidenkin hankkeiden kohdalla, mikäli tutkimuksen epäonnistumisen riski oli joltain osin suuri.

Lisätietoja

  • Tiedeasiantuntija Kyösti Lempa, p. 09-7748 8248
Viimeksi muokattu 28.4.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »