SV EN

Molekyylilääketieteen huippuyksiköt

Suomesta, Ruotsista ja Norjasta käsin toimivat verkostot saavat vuosina 2004-2009 kukin noin kaksi miljoonaa euroa. Rahoilla pyritään ennen kaikkea edistämään tutkijoiden liikkuvuutta, koulutusta ja pohjoismaisten ryhmien välistä vuorovaikutusta. Suuntautumis- ja menetelmäeroista huolimatta verkostoilla on yhteinen päämäärä: ne pyrkivät lisäämään geeni- ja molekyylitason tietämystä yleisistä, yhteiskuntaa yhä enemmän kuormittavista sairauksista ja parantamaan siten niiden hoidon edellytyksiä.

Molekyylilääketiede on tutkimusalue, jolla Pohjoismailla on ainutlaatuiset edellytykset, koska niillä on laajat ja luotettavat potilasrekisterit, epidemiologiset rekisterit ja biopankit, yhdenmukainen ja korkeatasoinen sairaanhoito sekä vahva geneettinen ja biolääketieteellinen tutkimusperinne. Lisäämällä yhteistyötään maat voivat yhdistää voimansa ja edistää siten näiden resurssien mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä. Se taas vahvistaa entisestään pohjoismaisen tutkimuksen tieteellistä laatua ja laajuutta ja tekee siitä entistä näkyvämpää ja houkuttelevampaa.

Tukea saavat seuraavat pohjoismaiset huippuyksiköt (NCoE):

  • Nordic Centre of Excellence for Research in Water Imbalance Related Disorders(WIRED). Yksikön koordinaattori on professori Ole Petter Ottersen, Oslon yliopisto, Institute of Basic Medical Sciences. Huippuyksikössä on neljä tutkijaryhmää Suomesta, Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.
  • Nordic Centre of Excellence in Neurodegeneration. Yksikön koordinaattori on professori Patrik Brundin, Lundin yliopisto, Wallenberg Neuroscience Centre.Yksikössä on mukana kaikkiaan kaksitoista ryhmää Ruotsista, Suomesta, Norjasta ja Tanskasta.
  • Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics (NCoEDG). Verkostoon kuuluu kuusi tutkijaryhmää Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta.

Rahoittajat

Aloitteen ohjelmasta tekivät ja sen rahoituksesta vastaavat Lääketieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyötoimikunta (NOS-M), Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismainen tutkijankoulutusakatemia (NorFA). NOS-M:n jäsenet edustavat seuraavia pohjoismaisia terveyden tutkimuksen ja lääketieteellisen tutkimuksen tahoja: Ruotsin tiedeneuvoston lääketieteen toimikunta, Tanskan valtion terveystieteellinen toimikunta, Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta, Norjan tiedeneuvosto ja Islannin tiedeneuvosto.

Lisätietoja

professori
Patrik Brundin
puh. +46 46 222 9025
patrik.brundin(at)neurol.lu.se

professori
Ole Petter Ottersen
puh. +47 22 85 14 95
o.p.ottersen(at)basalmed.uio.no

 

Viimeksi muokattu 4.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »