SV EN

Humanistinen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen huippuyksiköt

Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyötoimikunta (NOS-HS) on valinnut neljä tutkimusverkostoa ensimmäisiksi humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismaisiksi huippuyksiköiksi. Huippuyksikköohjelma toteutetaan vuosina 20052010. Pohjoismainen huippuyksikkö on kiinteä verkosto, jonka vähintään kolmen Pohjoismaan tutkimusryhmät ja yksittäiset tutkijat muodostavat.

Pohjoismaisten huippuyksikköohjelmien päätavoitteena on luoda pohjoismaista lisäarvoa ja nostaa pohjoismaisen tutkimuksen tasoa edelleen. Pohjoismaiset huippuyksiköt valitaan viideksi vuodeksi avoimen kilpailun perusteella. Tärkein valintakriteeri on hakijoiden kansainvälisesti erinomainen tieteellinen laatu. Ohjelmaa rahoittavat pohjoismaiset tieteelliset toimikunnat ja NordForsk yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla vuosittain. Huippuyksikköohjelman rahoitus täydentää yksiköiden kansallisista lähteistä tulevaa perusrahoitusta.

Neljä pohjoismaista huippuyksikköä, joiden rahoitus alkoi elokuussa 2005, ovat:

Cognitive Control: Behavioural and Brain Studies of Cognitive Control in Attention,Perception, Language, Memory, and Emotion
Koordinaattori professori Lars Nyberg, Psykologian laitos, Uumajan yliopisto. Huippuyksikön tavoitteena tutkia kognitiivista kontrollia eli tapoja, joilla kontrolloimme tiedollisia prosessejamme useilla eri alueilla: tarkkaavaisuus, havaitseminen, kieli, muisti ja tunteet. Huippuyksikkö koostuu viidestä eri tutkimusryhmästä, joissa on tutkijoita Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Norjasta.

Coordinator:
Professor Lars Nyberg
Lars.Nyberg@psy.umu.se
Umeå University
Department of Psychology
SE-90187 Umeå
Sweden
Tel. +46 90 7866429

Empirical Labor Economics
Koordinaattori professori Per-Anders Edin, Taloustieteen laitos, Uppsalan yliopisto. Huippuyksikön tavoitteena on edistää pohjoismaisen mallin keskeisten näkökulmien parempaa ymmärtämystä ja niiden vaikutusta pohjoismaisiin työmarkkinoihin. Ohjelma keskittyy kolmeen pääalueeseen: sosiaaliturvaan, koulutukseen sekä rakennemuutokseen. Neljässä tutkimusryhmässä on mukana tutkijoita Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja Norjasta.

Coordinator:
Professor Per-Anders Edin 
Per-Anders.Edin@nek.uu.se
Uppsala University
Department of Economics
Box 513
SE-75120 Uppsala
Sweden
Tel. +46 18 4711097

The Nordic Countries and Medieval Expansion of Europe. New Interpretations of a Common Past
Koordinaattori professori Sverre Bagge, Keskiajan tutkimuksen keskus, Bergenin yliopisto. Huippuyksikkö tutkii pohjoisen alueen historiallista eurooppalaistumista erityisesti kolmella osa-alueella: uskonto, valtionmuodostus ja kulttuuri. Yksikkö koostuu kolmesta tutkijaryhmästä, joissa  on mukana tutkijoita Norjasta, Ruotsista, Tanskasta ja Suomesta.

Coordinator:
Professor Sverre Bagge
sverre.bagge@cms.uib.no
Centre of Medieval Studies (CMS)
The University of Bergen
P.O.Box 7800
N-5020 Bergen 
Norway
Tel. +47 55582325

NORMS - Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax
Koordinaattori professori Peter Svenonius, Center of Advanced Study of Theoretical Linguistics (CASTL), Tromsön yliopisto. NORMSin tavoitteena on kartoittaa, dokumentoida ja analysoida skandinaavisten kielten monimuotoista dialektista vaihtelua. Tutkimuskohde on maantieteellisesti laaja, sillä se ulottuu Islannista Suomen ruotsinkielisille rannikoille. Huippuyksikössä on seitsemän tutkimusryhmää, joissa on tutkijoita kaikista pohjoismaista.

Coordinator:
Professor Peter Svenonius
peter.svenonius@hum.uit.no
Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics (CASTL)
The University of Tromsø
NO-9037 Tromsø
Norway
Tel. +47 77645408

johtava tiedeasiantuntija
Leila Häkkinen
p. 029 533 5033
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

Viimeksi muokattu 4.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »