SV EN

Water challenges for a Changing World (Water JPI)


Joint Programming Initiative on Water challenges for a Changing World (Water JPI)  

Vesi on kallisarvoinen luonnon resurssi. YK:n tuhatvuotistavoitteiden mukaan (Millennium Development Goals Report 2015) maailmanlaajuisesti yhdeksällä prosentilla väestöstä ei edelleenkään ole puhdasta juomavettä saatavillaan. Veden merkitys on ratkaiseva elämän ylläpitämisessä kuten myös ekosysteemien suojelussa.

Euroopan vesistöjä uhkaavat monet tekijät. Kasvava veden tarve ja toisaalta luontoon leviävät erilaiset saasteet uhkaavat ekosysteemejä: vesivarantoja käytetään liikaa ja veden laatu heikkenee edelleen. Myös ilmastonmuutos lisää kuivuutta joillain alueilla ja tulvia toisaalla. Suuriin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, ekologisiin ja teknologisiin haasteisiin vastaaminen edellyttää Euroopan laajuista, monitieteellistä lähestymistapaa.

Euroopan unionin neuvosto päätti käynnistää yhteisen ohjelmasuunnittelualoitteen, Water JPI:n vesitutkimuksen alalla joulukuussa 2011. Tavoitteena on yhteiseurooppalainen näkemys siitä, miten kestävän talouden edellyttämät vesihuoltojärjestelmät Euroopassa ja globaalisti voidaan järjestää. 

Tähän yhteiseen aloitteeseen osallistuu EU:n komission lisäksi 20 Euroopan maata jäseninä sekä neljä maata tarkkailijoina. Suomi on ollut Water JPI:n jäsen jo aloitteen valmisteluvaiheesta, vuodesta 2009 saakka. Osallistumista koordinoidaan Suomen Akatemiasta ja lisäksi kaksi suomalaista asiantuntijajäsentä on nimitetty ohjelmaan Suomen Ympäristökeskuksesta ja Luonnonvarakeskuksesta. Akatemian tukena toimii laaja kansallinen sidosryhmä, joka koostuu mm. vesialalla toimivien ministeriöiden, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja Tekesin edustajista. Jäsenmaat kattavat lähes 90 prosenttia kansallisesta julkisesta panostuksesta vesialan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan Euroopassa. Aloite parantaa Euroopan vesialan tutkimusagendojen yhteensovittamista tarkoin valituilla toiminnoilla, kuten tutkimushankkeilla, infrastruktuureilla ja tutkijoiden kansainvälisellä yhteistyöllä.

Water JPI julkaisi päivitetyn tutkimusstrategian (SRIA 2.0) ensimmäisessä konferenssissaan toukokuussa 2016 Roomassa. Samassa yhteydessä julkistettiin myös laajemmin yhteiskunnan eri vesitoimijoille suunnattu johdanto tutkimusstrategiaan (Introduction to SRIA), sekä katsaus Water JPI saavutuksiin (Key Achievements of Water JPI 2011-2016). Konferenssiohjelma on katsottavissa kokonaisuudessaan videotaltiointina.

Water JPI:n tutkimusstrategiaa toteuttavat mm. seuraavat EU:n Horisontti2020 hankkeet:

  • WatEUr (Tackling European Water Challenges) –koordinaatiohanke (2013-2016), jonka puitteissa avattiin ensimmäinen Water JPI yhteishaku (Pilot Call 2013) aiheesta "Emerging Water Contaminants – Anthropogenic Pathogens and Pollutants". Hausta rahoitettiin seitsemän monikansallista sekä monitieteistä konsortiohanketta yhteensä noin yhdeksällä miljoonalla eurolla. Hakua rahoitti kymmenestä jäsenmaasta yksitoista rahoittajaorganisaatiota. Suomen Akatemia oli mukana rahoittamassa hakua ja kaksi suomalaista tutkijaa sai rahoituksen (konsortiot StARE ja MOTREM). Kolmevuotiset hankkeet (hankekuvaukset) käynnistyivät vuoden 2015 alussa.
  • IC4Water (International Cooperation for Water) –koordinaatiohanke (2016-2021) tähtää Euroopan laajuisen vesialan tutkimusstrategian laajentamiseen Euroopan ulkopuolelle sekä löytämään ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin kansainvälisen yhteistyön kautta. Hanke käynnistyy lokakuussa 2016 ja siihen osallistuu 18 maata sekä 17 muuta kansainvälistä vesialan yhteisöä tai Euroopan ulkopuolisen maan tutkimusrahoittajaa (esim. Belmon Forum).
  • ERA-NET Cofund WaterWorks2014 (2015–2019)
  • ERA-NET Cofund WaterWorks2015 (2016–2020)

Lisätietoja

johtava tiedeasiantuntija
Kata-Riina Valosaari 
puh. 029 533 5128
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

tiedeasiantuntija
Harri Hautala
puh. 029 533 5019
etunimi.sukunimi(at)aka.fi

www.waterjpi.eu

Viimeksi muokattu 2.11.2017
Seuraa meitä:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
YHTEYSTIEDOT, LASKUTUS  JA
REKISTERISELOSTEET»
KYSYMYKSET JA PALAUTE »