SV EN

Päättyneet EU-yhteistyöverkostot

Suomalaiset tutkijat ja Suomen Akatemia ovat olleet mukana seuraavissa verkoistoissa:

WoodWisdom-Net Plus (2012-2017)

WoodWisdom-Net Plus “Pacing Innovation in the Forest-Based Sector” (2012–2017) oli jatkoa WoodWisdom-Net - ja WoodWisdom-Net2 -tutkimusohjelmille, joihin Akatemia osallistui vuosina 2004-2012. WoodWisdomiin osallistumalla Akatemia on halunnut tukea kansallisia strategisia valintoja, metsäklusteria ja metsäalan SHOKin FIBIC Oy:n kansainvälisiä tavoitteita. WoodWisdom-Net Plus -ohjelmaan osallistui yhteensä 20 rahoittajaorganisaatiota 12 eri maasta. Suomesta mukana rahoittajana oli Akatemian lisäksi myös Tekes. Ohjelmaa koordinoitiin Suomessa Maa- ja metsätalousministeriössä.

WoodWisdom-Net -verkosto järjesti toiminta-aikanaan neljä kansainvälistä yhteishankehakua. Vuonna 2013 järjestetyssä neljännessä tutkimushankehaussa rahoitettiin 23 konsortiosta, joiden kokonaisrahoitus oli noin 32 miljoonaa euroa. Haun rahoittamiseen osallistui yrityksiä ja kansallisia rahoittajia 13 eri maasta. Lisäksi Euroopan komissio maksoi 33 prosenttia ohjelman tutkimushankkeiden rahoituksesta. Julkisen rahoituksen eli kansallisten rahoittajien ja Euroopan Komission osuus oli noin 23 miljoonaa euroa.

Yhteistyö jatkuu verkostossa ERA-NET Cofund Action “ForestValue – Innovating the forest-based bioeconomy” (tähän linkki https://forestvalue.org/), joka perustuu kolmen päättyneen ERA-NETin yhteisöön (WoodWisdom-Net, SUMFOREST ja FORESTERRA)  

Lisätietoja: WoodWisdom-Net+ Report Summary

CAAST-Net (2008-2012) (Coordination and Advancement of Sub-Saharan Africa-EU Science & Technology Cooperation)

Verkostossa ovat olleet mukana Iso-Britannia (koordinaattori), Saksa, Ranska, Etelä-Afrikka, Kenia, Uganda, Ruanda, Norja, Suomi (Finnish Universities' Partnership for International Development), Ruotsi, Madagaskar, Ghana, Kap Verde, Kamerun, Senegal, Portugali.

Lisätietoja:


CIRCLE (2005-2014)

Suomen Akatemia oli mukana Ilmastovaikutuksen tutkimuskoordinaatioon keskittyvässä CIRCLEssa (Climate Impact Research Coordination within a Larger Europe) vuosina 2005-2009 ja tämän jatkohankkeessa, CIRCLE 2:ssa, vuosina 2010-2014. CIRCLE ERA-NETit linkittivät kansallisia tutkimusohjelmia ja toivat ilmastonmuutostutkimukseen pohjoisen ulottuvuuden. Lisäksi ne tukivat ilmastonmuutosten vaikutuksiin liittyviä kansainvälisiä pyrkimyksiä ja soveltavia toimia sekä pyrkivät edistämään tutkimuksen suhdetta päätöksentekijöihin.

CO-REACH (2005-2010)

CO-REACH (Co-operation of Research between Europe and China) ERA-NET toimi kaikkien tieteenalojen tutkimusyhteistyötä edistävänä verkostona Euroopan tiederahoittajien, tiedepoliittisten organisaatioiden ja Kiinan välillä. CO-REACH käynnisti yhteishakuja eurooppalais-kiinalaisille tutkimushankkeille sekä loi yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja Euroopan t&k-suhteissa Kiinan kanssa. Se edisti Kiinaan liittyvien eurooppalaisten tiedepoliittisten toimien sekä niihin liittyvien tutkimusohjelmien koordinointia. Tavoitteena oli saada integroitua CO-REACHin aktiviteetit muihin eurooppalaisiin multilateraalisiin aloitteisiin ja sopimuksiin. Hankkeen päättymisen jälkeen toiminta on jatkunut muissa yhteistyöhankkeissa. 

Lisätietoja:


EECA (2008-2012)
(Cooperation Network for Eastern European and Central Asian Countries)

Verkostossa ovat olleet mukana Kreikka (koordinaattori), Saksa, Venäjä, Itävalta, Ukraina, Turkki, Ranska, Kazakstan, Ruotsi, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidzhan, Bulgaria, Moldova, Norja, Viro, Valko-Venäjä, Romania, Georgia, Puola, Suomi (Suomen Akatemia).

Lisätietoja:


ERA-AGE (2004-2012)

ERA-AGE ERA-NET (European Research Area in Ageing Research) aloitti toimintansa vuonna 2004 tutkimuksen kuudennen puiteohjelman rahoituksella, ja seitsemännestä puiteohjelmasta rahoitettu jatkohanke ERA-AGE 2 käynnistyi vuonna 2009.  Verkoston tavoitteena oli luoda ja kehittää yhteistyötä ikääntymisen tutkimuksen alalla. ERA-AGE järjesti kaksi yhteistä hakua ikääntymistutkimuksen

Lisätietoja: 

ERA-Chemistry (2004-2008)

ERA-Chemistry oli alunperin EU:n 6. puiteohjelman tukema ERA-NET, jonka tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä sekä vakiinnuttaa eurooppalaista kemian alan tutkimusta, jossa ei ole huomattavia kansallisia, virallisia tai tutkimusaiheellisia rajoja. Jäsenmaat ovat ERA-NET kauden jälkeenkin osallistuneet verkoston toimintaan omalla työpanoksellaan ja rahoittaneet yhteishakuja jäsenmaiden kesken. Verkoston koordinoijana on toiminut Saksan DFG, ja parhaimmillaan siinä on ollut mukana rahoittajia 11 Euroopan maasta. Suomen Akatemia on rahoittanut yhteistutkimushankkeita niin ERA-NET -kaudella kuin sen jälkeenkin.

Lisätietoja:


EULARINET (2008-2012) (Latin America Research and Innovation NETworks)

Verkoston tavoitteena on ollut löytää eurooppalaisille ja eteläamerikkalaisille tutkijoille yhteisiä tärkeitä tutkimusteemoja EU:n tutkimuksen ja teknologian 7. puiteohjelman Yhteistyö-erityisohjelmaan. EULARINET-hankkeeseen on osallistunut organisaatioita Espanjasta (koordinaattori), Argentiinasta, Itävallasta, Brasiliasta, Chilestä, Kolumbiasta, Suomesta (Suomen Akatemia).

Lisätietoja: 


ERA-PG (2004-2010)

Hollantilaisen tutkimusrahoittajan koordinoima kasvigenomiikan ERA-NET (ERA-PG, Plant Genomics) lähensi kansallisten kasvigenomiikkaohjelmien toimintaa välittämällä tietoa ja luomalla yhteisiä toimintamalleja yhteisten ohjelmien suunniteluun ja johtamiseen. ERA-PG:n tavoitteena oli yhteisen strategian ja käytäntöjen luominen tutkimusohjelmien avaamiseksi ja rahoittamiseksi. ERA-PG on toteutti kaksi yhteishankehakua, joissa rahoitettiin kasvigenomiikan tutkimushankkeita yhteensä 55 miljoonalla eurolla.


ERA-SAGE (2004-2007)

Yhtenäistä Eurooppaa rakennettaessa on tärkeä ymmärtää ja huomioida erot eri maiden kansallisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa normeissa ja arvoissa ja sitä kautta löytää tapa toimia uusien teknologioiden kanssa. ERA-SAGE-projekti (European Research Area on Societal Aspects of Genomics) käsitteli näitä kysymyksiä. Hankkeeseen osallistui 11 rahoittajaorganisaatiota. Näistä kolme, Suomen Akatemia, Saksan BMBF ja Kanadan Institute of Neurosciences, Mental Health and Addictions/Canadian Institutes for Health Research (INMHA/CIHR), jatkoivat yhteistyötä keskinäisellä Neuroethics yhteishankehauilla (2007). Vuonna 2009 jatkona tuli ELSA-Genomics yhteishankehaku Suomen, Saksan ja Itävalan (FFG) välillä. Yhteistyö ELSA (Ethical, Legal, and Social Aspects of Neuroscience) -hauissa jatkuu nykyään ERA-NET NEURONin puitteissa. 

Lisätietoja:


ERASysBio (2006-2013)

ERASysBio - Towards a European Research Area for Systems Biology  - oli eurooppalainen tutkimusta rahoittavien organisaatioiden verkosto, joka edisti eurooppalaista tutkimusaluetta systeemibiologian alalla. Edistyneen tietotekniikan ja tehokkaiden biotieteellisten menetelmien ansiosta monimutkaisten biologisten prosessien in silico mallintaminen tarjosi uudenlaisen monitieteellisen lähestymistavan, jossa tieto- ja bioteknologia lähenivät toisiaan uudeksi tieteenalaksi eli systeemibiologiaksi. 

Suomen Akatemiassa ERASysBIO-hankkeet linkkittyivät Systeemibiologia ja bioinformatiikka (SYSBIO)-tutkimusohjelmaan (2004-2007). Akatemia osallistui vuonna 2008 ERASysBion ERA-NET Plus hakuun, jonka rahoitetut hankkeet (www.erasysbio.net) olivat puolestaan osa Akatemian Laskennallisten tieteiden (LASTU) tutkimusohjelmaa.


MarinERA (2004-2008)

ERA-NET-projektin MarinEra (National and regional marine RTD activities in Europe) tavoitteet liittyivät muun muassa merentutkimusalan kansainvälisyyteen sekä     kalliin merenkulkualan toiminnan tehokkuuteen. 

 Lisätietoja

 
MATERA (2005-2013)

ERA-NET MATERA (Material Science and Engineering in Europe, 2005-2011) antoi tietoutta päättäjille materiaalitutkimuksen ja -tekniikan alalta ja kohensi alan kansainvälistä ulottuvuutta. MATERAa koordinoi Tekes ja siinä oli 23 osanottajaa Suomen Akatemia mukaan luettuna, 21 eri maasta.

MATERA-konsortion puitteissa järjestettiin ERA-NET+ -haku vuonna 2009. Tähän hakuun osallistui 20 partneria 14 maasta. Akatemia rahoitti suomalaisia tutkijoita kahdessa hankkeessa 2010-2013.

Lisätietoja:


NanoSci-Era (2007-2010)

NanoSci-Era (NanoScience in the European Research Area) ja ensimmäisen verkoston jatkona ollut NanoSci-Era+ verkottivat nanotieteen alan perustutkimusta ja järjestivät yhteishakuja.  


Pathogenomics (2004-2012)

ERA-NET PathoGenoMics -hankkeen (2004-2012) tavoitteena on ollut edistää patogeenisten mikrobien genomitutkimusta. Tutkimusalat ovat genomiikka (mm. rakenne ja funktionaalinen genomiikka, proteomiikka, bioinformatiikka), ihmiselle patogeeniset mikrobit (bakteerit, sienet) ja infektioiden molekyylibiologinen tausta (mm. virulenssitekijät sekä ihmisen ja mikrobin välinen vuorovaikutus). PathoGenoMics-verkostossa luotiin ja kehitettiin alan rahoittajien välistä yhteistyötä ja rahoituskäytäntöjä, edistää tiedon, tutkijoiden, tekniikoiden ja resurssien liikkuvuutta sekä luoda alalle eurooppalaisia tutkimus- ja jatko-koulutusohjelmia.

Lisätietoja: 


PrioMedChild (2009-2011)

ERA-NET PrioMedChild Priority Medicines For Children) yhteistyöverkoston tehtävänä oli edistää tutkimusta, jonka teemana olivat nimenomaan lapsille suunnatut lääkkeet ja erityisesti.

Viimeksi muokattu 7.11.2018
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »