EN

Sorjonen Marja-Leena: Intersubjektiivisuus ja vuorovaikutus, Helsingin yliopisto

Huippuyksikössä tutkitaan intersubjektiivisuutta eli yhteisen ymmärryksen ja kokemuksen saavuttamista ja säilyttämistä ihmistenvälisessä vuorovaikutuksessa. Yksikkö on monikielinen ja -tieteinen yhteisö, johon kuulu lingvistiikan, sosiaalitieteiden ja puhetieteen tutkijoita. Tutkimusta yhdistää etnometodologisen keskustelunanalyysin metodi, jonka lisäksi hyödynnetään muun muassa vuorovaikutuslingvistiikkaa, konstruktiokielioppia sekä psykofysiologisia mittausmenetelmiä ja eleiden tutkimusta.

Tutkimuksemme on paljolti käsityötä. Päämetodina on keskustelunanalyysi. Kysymme, miten keskustelijat päätyvät ymmärrykseen tuottaen, tunnistaen ja tulkiten toimintoja ja toimintajaksoja. Toisaalta tutkitaan sitä, miten kielen rakenteet ovat muotoutuneet palvelemaan yhteisymmärrystä. Vertailu on keskeistä tutkittaessa yhteisymmärrystä kielikontaktitilanteissa.

Yksikön tutkijoilla on erityyppisistä vuorovaikutustilanteista laajat aineistot ääni- ja videotallenteita, joita analysoimalla pyritään löytämään vastauksia tutkimuksen kolmeen pääkysymykseen. Ensinnäkin tutkitaan sitä, kuinka puhujat saavuttavat vuorovaikutustilanteessa keskinäisen ymmärryksen rakentamalla, tunnistamalla ja tulkitsemalla toimintoja ja toimintajaksoja. Toiseksi pyritään entistä tarkemmin kuvaamaan tapoja, joilla kielen rakenteet ovat virittäytyneet palvelemaan vuorovaikutuksen osapuolten yhteisymmärryksen saavuttamista. Kolmas osa-alue on emootiot osana sosiaalista vuorovaikutusta. Pääkohteina ovat suomi ja suomenruotsi.

Lisätietoja

Huippuyksikön johtaja:
professori Marja-Leena Sorjonen
Helsingin yliopisto, p. (09) 191 22893
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Huippuyksikön ryhmänjohtajat:
Ritva Laury, Helsingin yliopisto
Jan Lindström, Helsingin yliopisto
Anssi Peräkylä, Helsingin yliopisto

Huippuyksikön sivut

Viimeksi muokattu 16.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutubeLinkedInSlideShare
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »