EN

Mäki, Uskali: Yhteiskuntatieteiden filosofian tutkimuksen huippuyksikkö, Helsingin yliopisto

Huippuyksikössä tutkitaan yhteiskuntatieteellisen tiedon tuottamisen muuttuvia käytäntöjä ja tieteidenvälisten suhteiden ajankohtaista dynamiikkaa. Pääkohteena ovat yhteiskuntatieteiden keskinäiset suhteet sekä niiden ja esimerkiksi neuro- ja evoluutiobiologian kohtaamiset. Empiiristen tapaustutkimusten kautta selvitetään näillä aloilla käytettyjä käsitteellisiä viitekehyksiä, metodeja ja malleja. Pyrimme ymmärtämään tutkimusalojen samankaltaisuuksia, eroja ja vuorovaikutussuhteita niiden käyttämän intellektuaalisen välineistön analyysin kautta.

Huippuyksikön tavoitteena on ymmärtää ja kohentaa yhteiskuntatieteellisen tiedon tuottamisen käytäntöjä paikallistamalla ja analysoimalla strategisia käsitteitä, argumentteja ja debatteja. Tieteidenvälisiä kohtaamisia – ja niiden puutetta – tutkimalla pyritään rakentamaan siltoja tieteenalojen välille yleisemminkin.

Yksikkö koostuu työlleen omistautuneista tieteenfilosofeista ja sosiaalisen todellisuuden ontologian tutkijoista, jotka ovat omilla aloillaan maailman huippua.

Lisätietoja

Huippuyksikön johtaja:
akatemiaprofessori Uskali Mäki
Helsingin yliopisto, p. (09) 191 29298
etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Huippuyksikön ryhmänjohtajat:

Raimo Tuomela, Helsingin yliopisto
Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto

Viimeksi muokattu 29.2.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »