EN

Julin, Rauno: Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö, Jyväskylän yliopisto

Pääosa ympärillämme olevan materian massasta on atomien ytimissä, joista suurin osa on epästabiileja. Vain noin 3000 erilaista ydinlajia noin 8000 mahdollisesta on jollakin tavalla tunnistettu. Huippuyksikön tutkimuksen kohteena onkin sellaisten ytimien rakenne, joissa on poikkeuksellisen paljon neutroneja tai protoneja, tai jotka ovat superraskaita.

Yksikkö koostuu neljästä ryhmästä. Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella tehdään kokeellista ja teoreettista ydinfysiikan perustutkimusta sekä kehitetään kiihdytintekniikan ja ionisuihkujen käytännön sovelluksia.

Kahdessa ryhmässä tutkitaan kokeellisesti ytimien perustilojen ja viritystilojen käyttäytymistä, ja tämä työ liittyy kiinteästi myös ydinastrofysiikan tutkimukseen. Yksi ryhmistä kehittää ionisuihkuja ja luo niille uusia sovelluksia materiaali- ja biofysiikan aloilla. Lisäksi yksikön teoriaryhmä työskentelee yhteistyössä muiden ryhmien kanssa tulosten tulkitsemiseksi.

Yksikön käytössä on alan parhaimpia työkaluja: yliopiston Kiihdytinlaboratorion kolme kiihdytintä ja tutkimuslaitteisto. Kyseessä on kansainvälisen tason suuri kokeellisen ja teoreettisen tutkimuksen infrastruktuuri yliopiston yhteydessä.

Lisätietoja

Huippuyksikön johtaja:
professori Rauno Julin
Jyväskylän yliopisto, p. (014) 260 2426
rauno.julin(at)phys.jyu.fi

Huippuyksikön ryhmänjohtajat:
Juha Äystö, Jyväskylän yliopisto
Paul Greenlees, Jyväskylän yliopisto
Harry J. Whitlow, Jyväskylän yliopisto
Jouni Suhonen, Jyväskylän yliopisto

Huippuyksikön sivut

Viimeksi muokattu 13.2.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »