EN

Ovaskainen, Otso: Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö, Helsingin yliopisto

Metapopulaatiobiologian huippuyksikkö Helsingin yliopistossa on kansainvälisesti tunnettu tutkimuksista, joissa selvitetään elinympäristön pirstoutumisen ekologisia, geneettisiä ja evolutiivisia seurauksia. Tätä tutkimuskenttää kutsutaan metapopulaatiobiologiaksi. Monien eliölajien elinympäristö on luontaisesti pirstoutunut, mutta ihmisen maankäyttö on lisännyt monien muidenkin lajien elinympäristön pirstoutumista. Tästä syystä metapopulaatiobiologian tutkimustuloksilla on suurta merkitystä lajien ja elinympäristöjen suojelulle ja maankäytön suunnittelulle.

Huippuyksikössä tehdään niin teoreettisia kuin empiirisiä tutkimuksia, ja monissa yksittäisissä hankkeissa rakennetaan matemaattisia malleja, joita voidaan testata luonnonpopulaatioista kerätyillä aineistoilla. Monissa tutkimushankkeissa käytetään molekyylibiologian ja genomiikan (lajien perimän) tutkimusmenetelmiä.

Yksikön tärkein tavoite on tuottaa uutta perustietoa siitä, miten elinympäristön rakenne vaikuttaa luonnonpopulaatioiden dynamiikkaan. Yksikössä yhdistyy ekologinen, molekyyligeneettinen ja genomitason tutkimus. Tutkimuksen kautta halutaan ymmärtää luonnonpopulaatioiden biologiaa molekyylitasolta aina populaatiotasolle asti.

Lisätietoja

Huippuyksikön johtaja:
professori Otso Ovaskainen
Helsingin yliopisto, + 358 50 309 2795
otso.ovaskainen(at)helsinki.fi

Huippuyksikön ryhmänjohtajat:
Otso Ovaskainen, Helsingin yliopisto
Atte Moilanen, Helsingin yliopisto
Mikko Frilander, Helsingin yliopisto
Saskya van Nouhuys, Helsingin yliopisto
Anna-Liisa Laine, Helsingin yliopisto
Mar Cabeza, Helsingin yliopisto

Huippuyksikön sivut

Viimeksi muokattu 25.5.2016
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »