SV EN

Jacobs Howard: Suomalainen mitokondriotautien ja ikääntymisen huippuyksikkö

Huippuyksikössä tutkittiin mitokondriotauteja  monimuotoista, yllättävän yleistä tautiryhmää, jota yhdistävät mitokondrioiden toimintaviat. Toistaiseksi tauteihin ei ole ollut tarjolla parannuskeinoja.

Mitokondrioita kuvataan usein solujen "voimalaitoksiksi", mutta niille löytyy yhä uusia rooleja aineenvaihdunnassa, solunvälisessä signaloinnissa ja kehityksessä. Mitokondrioiden toiminta riippuu geeneistä, jotka sijaitsevat kahdessa solun osassa: tuman kromosomeissa ja erillisessä mitokondrioperimässä, joka sijaitsee organellin sisällä.

Useimmiten mitokondriotaudit ilmenevät niissä elimissä ja kudoksissa, jotka ovat kaikkein riippuvaisimpia energiansaannista. Niitä ovat sydän, aivot, lihakset ja siittiöt.

Tutkimustyön tavoitteet

Huippuyksikkö tutki geenejä, proteiineja ja mekanismeja, jotka liittyvät mitokondrioiden DNA:n kahdentumiseen ja korjaukseen sekä DNA:n jakaantumiseen tytärsoluihin. Lisäksi tutkittiin näiden mekanismien häiriöitä tautien taustalla. Päätavoitteena oli kartuttaa tietoa mitokondriotautien solutason mekanismeista ja kehittää taudeille hoitoja.

Tautimekanismeja tutkittiin käyttäen viljeltyjä soluja ja malliorganismeja, esimerkiksi hedelmäkärpäsiä, jotka kantavat mitokondrioiden toimintaan liittyviä geenivirheitä. Tautimallien kantamat geenivirheet muistuttavat potilailla tavattuja geenivirheitä, ja siten niiden avulla voidaan tutkia, kuinka sairauksien etenemiseen voitaisiin vaikuttaa. Mitokondrioiden perimään kertyy geenivirheitä myös normaalin ikääntymisen myötä. Niiden arvellaan liittyvän moniin ikääntymisen mukanaan tuomiin piirteisiin. Huippuyksikössä tutkitaan myös sitä, miten nuo geenivirheet vaikuttavat solujen elinkykyyn.

Tutkimusryhmien tavoitteena oli 1) kehittää, tutkia ja hyödyntää mitokondriotautimalleja Drosophila-hedelmäkärpäsessä sekä tutkia mitokondrioiden roolia ikääntymisessä; 2) tutkia neurodegeneratiivisten mitokondriotautien mekanismeja ja kehittää niiden hoitoa erilaisten tautimallien avulla; 3) tutkia mitokondrioiden perimän ylläpitoa ja tautimutaatioiden vaikutuksia siihen, biokemian ja solujen kuvantamisen keinoin; 4) tutkia mitokondrioiden solunsisäistä dynamiikkaa ja käyttää genetiikan keinoja paljastamaan mekanismeja, jotka säätelevät erilaisten mitokondrio-DNA-molekyylien jakaantumista tytärsoluihin solun jakautumisessa ja jotka saattavat olla keskeisessä osassa ikääntymisprosesseissa.

Yksikkö käytti perustutkimuksen keinoja selvittääkseen näkökohtia, joilla on suuri merkitys kliiniselle lääketieteelle ja potilaiden hyvinvoinnille. Keskeisenä tavoitteena oli käyttää tautimalleista saatua tietoa hoitokeinojen kehittämiseen, hyödyntämään potilaita ja heidän perheitään.

Huippuyksikön organisaatio

Yksikköä johti akatemiaprofessori Howard Jacobs Tampereen yliopiston Lääketieteellisen teknologian instituutista. Yksikön muodostivat neljä tutkimusryhmää Helsingin ja Tampereen yliopistoista.

Viimeksi muokattu 16.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »