SV EN

Saarma Mart: Molekulaarisen ja integratiivisen neurotieteen huippuyksikkö

Huippuyksikön tutkimuskohteena olivat ns. kasvutekijöihin eli troofisiin tekijöihin perustuvat neurobiologiset mekanismit aivojen kehityksessä, muovautuvuudessa (oppiminen ja muisti) sekä sairauksien synnyssä ja hoidossa.

Hermostossa toimii kaksi jatkuvassa vuorovaikutuksessa olevaa viestinjärjestelmää. Tunnetuimmat viestinmekanismit perustuvat nopeisiin sähkökemiallisiin signaaleihin, jotka kulkevat soluissa sähköisinä impulsseina ja ylittävät solukytkökset (synapsit) välittäjäaineiden avulla. Kasvutekijöihin perustuva järjestelmä on toiminnaltaan huomattavasti hitaampi. Hermokasvutekijöillä on keskeinen merkitys aivotoiminnan kaikilla tasoilla, molekyyleistä kognitiivisin prosesseihin.

Yksikön tutkimusryhmillä oli laajaa, toisiaan täydentävään asiantuntemusta molekyyli- ja solutason neurobiologiassa, neurofysiologiassa, neurofarmakologiassa ja systeemisessä neurotieteessä. Vahva, monipuolinen asiantuntemus, selkeä päämäärä ja aikaisempi tuloksekas yhteistyö loivat erinomaiset edellytykset tutkimukselle ja tutkijakoulutukselle. Tutkimuskohteena olivat neurotieteen haastavimmat ongelmat.

Tutkimustyön tavoitteet

Yksikön tavoitteena oli tutkia niitä monimutkaisia ja monitasoisia vuorovaikutuksia, joita on kasvutekijöiden, soluväliaineen tekijöiden ja hermosolujen sähköistä aktiivisuutta säätelevien ionikuljetusproteiinien välillä.

Hermokasvutekijöillä on ratkaiseva merkitys myös lukuisissa sairauksissa, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin taudissa, skitsofreniassa, masennuksessa ja epilepsiassa, sekä näiden sairauksien hoitoon käytettävien lääkeaineiden vaikutusmekanismeissa. 
Yksi keskeinen tavoite oli syntyvän tutkimustiedon soveltaminen aivojen sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa (translationaalinen tutkimus).

Ryhmän vastikään löytämistä uusista kasvutekijöistä odotetaan merkittävää apua hermoston rappeutumasairauksien hoitoon. Ryhmän tutkimuksen pohjalta on jo syntynyt lukuisia patentteja, vireillä olevia patenttihakemuksia sekä yhteistyösopimuksia teollisuuden ja sairaaloiden kanssa.

Tavoitteena oli luoda integratiivisen ja translationaalisen neurotieteen alalle monitieteinen, kansainvälisen tason huippututkimusyksikkö.

Huippuyksikön organisaatio

Yksikön johtajana toimi professori Mart Saarma, joka on Biotekniikan instituutin johtaja, EMBOn (European Molecular Biological Organization) jäsen ja Viron Tiedeakatemian akateemikko. Saarma on saanut työstään lukuisia kansainvälisiä ja kotimaisia palkintoja.

Yksikön muodosti seitsemän kansainvälistä tunnustusta saanutta ryhmää, taustaorganisaatioina Biotekniikan instituutti, Neurotieteen tutkimuskeskus sekä Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteen laitos. Yksikössä työskenteli 72 henkilöä.

Viimeksi muokattu 18.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »