SV EN

Aro Eva-Mari: Integroidun fotosynteesi- ja metaboliittitutkimuksen huippuyksikkö

Huippuyksikkö pyrki vastaamaan kysymykseen, miten fotosynteesin reaktiot ovat säädeltyjä ja miten ne integroituvat yhteyttävien eliöiden primaari- ja sekundaarimetaboliittien sekä biovedyn tuottoon.

Tutkimus kohdistui toisaalta ympäristöekologisesti ja bioteknisesti merkittäviin syanobakteereihin (sinileviin), toisaalta fotosynteesitutkimuksessa malliorganismeina käytettäviin syanobakteereihin ja kasvimalleihin, kuten Arabidopsis thaliana.

Tutkimustyön tavoitteet

Tavoitteena oli rakentaa kattava systeemibiologinen kuva yhteyttävien organismien toiminnasta ja reagoinnista ympäristöönsä, kuva aina genomin toiminnasta proteiini- ja aineenvaihduntatasolle asti. Syanobakteerien genomit ovat suhteellisen pieniä, joten metabolian kokonaiskuvan rakentaminen niillä on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin kasveilla.

Syanobakteerit ovat tärkeällä sijalla myös sovelluksia ajatellen  tutkimuksessa selvitettiin niiden diversiteettiä, myrkkyjen ja bioaktiivisten aineiden tuoton molekyylimekanismeja sekä syanobakteerien ekologiaa Suomen järvissä ja Itämeressä.

Suomessa massaesiintyminä leviävän myrkyllisen Anabaena90:n genomi on sekvensoitu suomalais-kiinalaisena yhteistyönä. Huippuyksikkö pureutui Anabaenan ja Itämeren Nodulariangenomeihin ja niiden toiminnan analysointiin.

Bioteknisena tavoitteena syanobakteerien osalta oli kaupallisesti tärkeiden yhdisteiden ja lääkeaineina toimivien molekyylien löytäminen ja hyödyntäminen.

Toisena bioteknisenä  tavoitteena oli jalostaa syanobakteereja tehokkaaseen biovedyn tuottoon. Biovetyä voitaisiin käyttää energianlähteenä, sekä pienimuotoisesti että laajemmin. Syanobakteereilla on luontainen fotosynteesiin perustuva kyky tuottaa vetyä käyttämällä lähtöaineina vettä ja auringon valoa. Vety puolestaan edustaa puhdasta energiaa  ja auringonvaloa sen tuottamiseen syanobakteerien avulla on saatavilla rajattomasti.

Bioteknisille hankkeille erinomaisena perustana oli Suomen luonnosta eristettyjen syanobakteerien laaja kantakokoelma.

Huippuyksikön organisaatio

Huippuyksikköä johti akatemiaprofessori Eva-Mari Aro Turun yliopiston biologian laitokselta. Hänellä on asiantuntemusta erityisesti kasvien ja syanobakteerien fotosynteesistä ja ympäristöstressien sietokyvystä.

Yksikön muodostivat Turun yliopiston biologian laitos ja Helsingin yliopiston soveltavan kemian laitos. Yksikössä työskenteli 3 professoria sekä noin 50 tutkijaa, tutkijakoulutettavaa ja teknisestä henkilöä.

Viimeksi muokattu 16.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »