SV EN

Kulmala Markku: Ilmakehän koostumuksen ja ilmaston muutoksen fysiikka, kemia, biologia ja meteorologia

Huippuyksikössä tehtävä tutkimus tähtäsi ilmastonmuutokseen liittyvän tieteellisen epävarmuuden vähentämiseen. Eräs suurimmista epävarmuuksista liittyy aerosolihiukkasiin, ja varsinkin aerosolihiukkasten, pilvien ja ilmaston vuorovaikutuksiin. Tämän vuoksi tarvitaan syvällistä ymmärrystä sekä aerosolihiukkasten että pilvipisaroiden synnystä ja dynamiikasta.

Yksikössä selvitettiin myös, miten biologiset prosessit ja biogeokemiallinen kierto vaikuttavat aerosolihiukkasiin ja ilman hivenkaasuihin (otsoni, typenoksidit, hiilivedyt). Lisäksi tutkimuksen kohteena olivat hiukkasten ja hivenkaasujen vaikutukset näihin prosesseihin.

Työ on moni- ja poikkitieteistä. Siinä hyödynnetään fysiikan, kemian, meteorologian, biologian, ekologian ja ympäristötieteiden osaamista. 

Ryhmä on alallaan johtava tutkimusyksikkö maailmassa. Mittausten jatkuvuus ja monipuolisuus massavuot ekosysteemin ja ilmakehän välillä, aerosolihiukkaset, hivenkaasut, hiilidioksidi, meteorologia, maaperäkemia jne.  on antanut sille selkeän etumatkan.

Tutkimustyön tavoitteet

Tutkimuksessa oli viisi työpakettia. Niissä tutkittiin: 1) aerosolihiukkasten muodostumista ja kasvua, 2) ilmakehän ioniklusterien ja neutraalien klusterien dynamiikkaa, 3) aerosolihiukkasten ja pilvien vuorovaikutusta, 4) biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutusta sekä 5) integroidusti koko globaalia ilmakehäsysteemiä.

Yksikössä tehtiin sekä kokeellista että teoreettista tutkimusta. Kokeellisen tutkimuksen ytimenä olivat jatkuvat mittaukset kenttäasemilla (Hyytiälä, Värriö, Pallas, Puijo, Helsinki) ja mittauskampanjat ympäri maailmaa. Oleellinen osa kokeellista toimintaa oli uusien mittauslaitteiden kehittäminen ja rakentaminen, johon liittyy myös yhteistoimintaa yritysten kanssa. 
Teoreettinen työ oli uusien teorioiden luomista, mallien kehittämistä ja malliajoja sekä laajoja simulaatioita. Mallitustyö alkoi molekyylimallituksesta ja päättyi globaaleihin ilmastomalleihin.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa ilmastonmuutokseen liittyvässä päätöksenteossa.

Huippuyksikön organisaatio

Huippuyksikköä johti akatemiaprofessori Markku Kulmala Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitokselta. Kulmala on julkaissut yli 360 tieteellistä artikkelia, joista 10 Naturessa tai Sciencessa. Hänet on palkittu mm. Suomen Tiedepalkinnolla 2003 ja International Aerosol Fellow Awardilla 2004.

Yksikön muodostivat Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden laitos, metsäekologian laitos ja kemian laitos, Kuopion yliopiston soveltavan fysiikan laitos sekä Ilmatieteen laitos.

Yksikköön kuului 30 professoria tai muuta senioritutkijaa sekä noin 100 muuta tutkijaa tai jatko-opiskelijaa.

Viimeksi muokattu 16.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »