SV EN

Ukkonen Esko: Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkö

Algoritmisen data-analyysin huippuyksikkössä kehitettiin uusia laskennallisen data-analyysin käsitteitä, periaatteita ja algoritmeja sekä sovelletaan niitä käytännön tehtäviin. Yksikössä tehtiin sekä tietojenkäsittelytieteen perustutkimusta että laajaa monitieteistä yhteistyötä. 

Data-analyysin merkitys kasvaa tieteessä ja teollisuudessa jatkuvasti: mittausmenetelmät kehittyvät, mittaaminen halpenee ja kerätty data voidaan tallettaa. Esimerkiksi biologiassa ja ympäristötutkimuksessa voidaan nykyään mitata asioita, joita aikaisemmin ei voitu havaita.

Data-analyysin suurena haasteena on kehittää uusia tietojenkäsittelymenetelmiä, joilla tieteellistä ja teollisesta datasta saadaan mahdollisimman suuri hyöty.

Yksikkö yhdisti maailmanlaajuisesti ainutlaatuisella tavalla tietojenkäsittelytieteen perustutkimuksen ja mittavan sovellusyhteistyön.

Tutkimustyön tavoitteet

Menetelmäkehityksessä huippuyksikön keskeistä osaamisaluetta olivat kombinatorisen hahmonsovituksen ja tiedonlouhinnan teoria ja menetelmät. Menetelmiä kehitettiin tiiviissä yhteistyössä niiden käyttäjien kanssa: yksikön tutkijat perehtyivät sovellusalueiden data-analyysiongelmiin ja kehittivät niihin menetelmiä; tuloksia sovellettiin välittömästi.

Uudella  data-analyysimenetelmällä on usein syvällinen vaikutus sovellusalueeseen. 

Merkittäviä yhteistyöalueita olivat mm. molekyylibiologia ja lääketiede, ympäristötutkimus, lingvistiikka sekä tietoliikenne. Menetelmien sovelluksina ovat esimerkiksi geenipaikannus, geenien säätelymekanismien selvittäminen, eliölajien levinneisyyden tutkiminen, murteiden ja nimistön tutkimus, ilmastonmuutoksen tarkastelu sekä tiedonhaku ja tietoverkot.

Yksikön tutkimustulokset ovat johtaneet vilkkaaseen menetelmäkehitykseen ja useisiin sovelluksiin eri puolilla maailmaa. Kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa hyvinkin nopeasti: matka perustutkimuksesta käytäntöön on lyhyt. 

Huippuyksikön organisaatio

Huippuyksikköä johti professori Esko Ukkonen Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselta. Ukkonen on ollut kombinatorisen hahmontunnistuksen alueen kansainvälisesti johtava kehittäjä.

Yksikkö toimi Helsingin yliopistossa ja Teknillisessä korkeakoulussa, ja siihen kuului noin 70 henkeä.

Viimeksi muokattu 16.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »