SV EN

Tuori Kaarlo: Eurooppalaisen oikeuden ja poliittisen yhteisön perusteet -huippuyksikkö

Huippuyksikössä tutkittiin ja tulkittiin Euroopassa käynnissä olevaa oikeudellista muutosta. Mikä on muutosten suunta? Kehittyykö eurooppalainen oikeus kohti yhtä yhtenäistä järjestelmää vai pikemminkin kohti norminantovallan hajautumista ja oikeusjärjestysten lisääntyvää pirstaloitumista?

Muutos on synnyttänyt uudenlaisia ongelmia. Perinteiseen oikeusajatteluun kuuluvat, kansallisvaltion oikeuteen sidotut välineet eivät riitä niiden tarkastelemiseen.

Tutkimustyön tavoitteet

Huippuyksikkö pyrki kehittämään sellaisia teoreettisia ja käsitteellisiä lähtökohtia, joiden avulla monikerroksista ja monikeskistä eurooppalaista oikeutta voidaan tutkia.

Tutkimustyö rakentui yhtenäisyyden ja pirstaloituneisuuden jännitteelle. Tutkimusryhmät lähestyivät perusjännitettä omista näkökulmistaan. Yksi ryhmä tarkasteli oikeudellisen ajattelun ja käsitteistön uudistamistarvetta, toinen lähestyi Eurooppaa poliittisena yhteisönä. Kolmannen ryhmän näkökulmana oli Eurooppa yhtenäisenä markkina-alueena.

Huippuyksikön organisaatio

Huippuyksikköä johti yleisen oikeustieteen professori Kaarlo Tuori Helsingin yliopistosta. Yksikkö toimi Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Siihen kuului tutkijoita myös Åbo Akademista sekä Bambergin ja Strasbourgin yliopistoista. Yksikössä toimi tutkijakoulutettavat mukaan lukien yhteensä 27 tutkijaa. Yksikköön kuului myös vuonna 2006 toimintansa aloittanut tutkijakoulu.

Viimeksi muokattu 19.3.2015
Seuraa meitä:
FacebookTwitterYoutube
VAIHDE 029 533 5000
KIRJAAMO 029 533 5049
FAKSI 029 533 5299
   
SÄHKÖPOSTI etunimi.sukunimi@aka.fi
AUKIOLO Arkisin 8.00-16.15
   
HENKILÖHAKU »
TIETOSUOJA »
YHTEYSTIEDOT JA LASKUTUS »
KYSYMYKSET JA PALAUTE »